Komunikaty

Nabór w PROW na rok 2022

icon
icon
1 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Pierwotnie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich miał zakończyć się wraz z końcem 2020 roku, jednakże został on przedłużony o dwa lata. Przy tym zwiększył się budżet na jego realizację i to o około 3,4 mld euro.

W 2022 roku wspierane będą następujące działania: 

  • Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych,
  • Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych,
  • Gospodarka wodno-ściekowa,
  • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami,
  • Dobrostan zwierząt.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ma zapewnić możliwość prowadzenia kompleksowych działań, które przyczynią się poprawie jakości życia nie tylko rolników i innych osób zamieszkujących, ale i wszystkich Polaków. PROW ma być narzędziem, które pozwoli lepiej zarządzać zasobami naturalnymi na terenie kraju, pozwoli wdrożyć lepsze strategie ochrony środowiska i klimatu. Jednak przede wszystkim Program ma bezpośrednio wspomóc polskich rolników i pomóc im na drodze do zrównoważonego rozwoju terytoriów wiejskich. Celem jest wyrównanie szans względem dużych ośrodków miejskich bez zatracenia kultury, dziedzictwa i krajobrazów wiejskich. 

źródła:

https://www.topagrar.pl/articles/prow-2014-2020/prow-przedluzony-do-2022-roku/,

Nabory PROW 2022. Jakie dotacje wkrótce wystartują? Sprawdź!

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także