Komunikaty

Nabór uzupełniający do Komitetów Monitorujących

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabór uzupełniający organizacji pozarządowych do komitetu monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (KM FEPW oraz KM FERS).

Nabór obejmuje wybór 6 organizacji pozarządowych do składu KM FEPW oraz 1 organizacji do składu KM FERS. 

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej  nieprzekraczalnie do 22 listopada 2022 r. (wtorek) do 23:59 na adres e-mail: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl  wpisując w tytule NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY FERS FEPW 2021-2027


Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – nowy program dla makroregionu Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, energia i ochrona klimatu, zwiększenie dostępności transportowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Główne obszary działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. Program będzie wspierał projekty z zakresu: poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia. 

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Reaktywacja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Aktualności

Trwa akcja „synowska prośba”.

Aktualności

3..2..1 Start zapisów na kolejne warsztaty!