Komunikaty

Nabór uzupełniający do Komitetów Monitorujących

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabór uzupełniający organizacji pozarządowych do komitetu monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (KM FEPW oraz KM FERS).

Nabór obejmuje wybór 6 organizacji pozarządowych do składu KM FEPW oraz 1 organizacji do składu KM FERS. 

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej  nieprzekraczalnie do 22 listopada 2022 r. (wtorek) do 23:59 na adres e-mail: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl  wpisując w tytule NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY FERS FEPW 2021-2027


Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – nowy program dla makroregionu Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, energia i ochrona klimatu, zwiększenie dostępności transportowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Główne obszary działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. Program będzie wspierał projekty z zakresu: poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia. 

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Caritas Polska ratuje zimą bezdomnych

Aktualności

Bezpłatne warsztaty z wystąpień publicznych w Poznaniu