Nabór do Komitetu Monitorującego

Nabór – Komitet Monitorujący FENG

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabór organizacji kandydujących o składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (KM FENG).

Nabór obejmuje wybór 11 organizacji pozarządowych do składu KM FENG.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej  nieprzekraczalnie do 31 października 2022 r. (poniedziałek) do 12:00 na adres e-mail:sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl  wpisując w tytule ZGŁOSZENIE DO KM FENG.

Czym jest FENG?

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). 

FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji.

Budżet całego programu: 45,9 mld zł, wkład UE: 36,6 mld zł.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Wspierają. Od harcerstwa do wolontariatu

Aktualności

PZU otwiera ścieżki rozwoju dla młodych ludzi

Subscribe to our newsletter