Felieton

Młodzi dla edukacji, edukacja dla młodych

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: elements.envato.com

Fundacja Instytut Kreatorów Przyszłości powstała w zeszłym roku i od początku dynamicznie działa na rzecz organizacji nowoczesnej nauki i krzewienia wśród młodzieży postaw pro obywatelskich. Wybór tematyki nie jest przypadkowy – jak powszechnie wiadomo młodzież ze szkół średnich niebawem wkroczy w dorosłe życie i będzie miała okazję zaistnieć na kartach przyszłości. Instytut daje młodym szansę zdobycia wiedzy niezbędnej i tej bardziej specjalistycznej, aby wzbudzić w nich chęć dalszej edukacji.

Fundacja jest „świeżakiem” w rodzinie NGO, lecz nie przeszkadza to jej członkom w podejmowaniu coraz to nowych inicjatyw. Do głównych celów Fundacji należy wspieranie polskiej oświaty oraz promowanie i wzmacnianie odpowiedzialności społecznej w młodzieży, głównie na poziomie szkół średnich. Działania Instytutu skierowane są na organizację eventów – konferencji, szkoleń, warsztatów w formie off- i online.

Kursy, konkursy i inne

W debacie publicznej dużo się mówi o prawach obywatelskich, niewiele to jednak świadczy o ogólnym poziomie wiedzy w temacie. Czy polska młodzież wie w jakim zakresie obowiązują albo jak prawa obywatelskie zmieniały się na przestrzeni dekad?  Do 7 lutego uczniowie szkół średnich mogą zgłaszać swój udział w konkursie „Ja, obywatel” w którym mogą skonfrontować i poszerzyć swoją wiedzę właśnie odnośnie praw obywatelskich. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Instytut organizuje również cykl mini-kursów „Poza Horyzontem” związanych z tematyką bieżąca, która bywa pobieżnie omawiana w szkołach czy nawet pomijana ze względu na przepełniony program nauczania. Kursy prowadzone są w postaci wykładowo-warsztatowej, przez ekspertów z danych dziedzin, dzięki czemu uczestnicy otrzymają dostęp do wartościowej wiedzy, nie tylko teoretycznej, lecz również praktycznej. Po części wykładowej odbywają się dyskusje oraz praca w grupach, natomiast na koniec uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa w kursie, które mogą posłużyć jako pierwsze wpisy do CV. Najbliższy cykl warsztatów, tj. „Unia Europejska naszych czasów – wizje i wyzwania zjednoczonej Europy” odbędzie się w lutym, zapisy zamykają się w sobotę 23 stycznia.

Kolejnym obecnie realizowanym projektem jest „Okno na Horyzont”, w ramach którego w szkołach organizowane są szkolenia dla uczniów zarówno związane z wiedzą naukową jak i umiejętnościami miękkimi. Szerokie spektrum proponowanej tematyki pozwala na elastyczne jej dopasowanie do zainteresowań uczniów. Na stronie Fundacji dostępny jest katalog szkoleń, a zainteresowane szkoły mogą nawiązać stałą współpracę, co wiąże się z licznymi benefitami.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także