Grant

Lokalny eko-patriotyzm

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: elements.envato.com

Fundacja Santander organizuje VII edycję ogólnopolskiego konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” na inicjatywy dotyczące lepszego zagospodarowania przestrzeni zielonych. Prace konkursowe może składać każdy, należy to jednak zrobić za pośrednictwem organizacji pozarządowych (fundacji stowarzyszeń), domów kultury, parafii czy gmin. Prace przyjmowane będą do 8 marca 2021 r. za pomocą wniosku online. Całkowity budżet konkursu wynosi 300 tys. zł.

Cele konkursu

Konkurs ma nie tylko wpłynąć pozytywnie na sferę estetyczną i użytkową lokalnych przestrzeni, lecz także zaktywizować instytucje i organizacje pozarządowe, działające niekomercyjnie na rzecz wspierania ekologii. Jedna organizacja we współpracy z pomysłodawcą projektu konkursowego może zgłosić tylko jeden wniosek. Nagrody w konkursie wyniosą od 3 do 8 tys. zł, łącznie dofinansowanych zostanie aż 68 prac.

Pomysły na projekty

Organizator podkreśla, iż najważniejszym założeniem konkursu jest wyłonienie prac skoncentrowanych na działania proekologiczne, które jednocześnie mają poprawić jakość życia lokalnych społeczności. Mile widziane będą wszelkie prace, związane z dbaniem o przyrodę miejską, przykładowo z nasadzaniem drzew i roślin w najróżniejszych zakątkach lokalnej przestrzeni. Organizator zachęca do tworzenia ekologicznych murali – opcji jest wiele. Mural może przedstawiać rośliny, zawierać elementy roślinne czy być namalowany specjalną farbą pochłaniającą smog, wszystko zależy od inwencji twórczej autora. Projekty w ramach konkursu mogą dotyczyć także tworzenia tzw. parków kieszonkowych, czyli jak łatwo się domyślić niewielkich przestrzeni zielonych, przykładowo „wciśniętych” między blokowiska. 

Ważne daty i informacje dotyczące finansów

Wygrane projekty muszą zostać zrealizowane w przeciągu roku od ogłoszenia wyników, tj. do 12 kwietnia 2022 roku. Organizacje pośredniczące w projektach zobowiązane są do podpisania umowy z Fundacją Santander maksymalnie do 31 maja 2021 roku. Odnośnie strony finansowej – projekty muszą uwzględniać w kosztorysie roczny koszt utrzymania projektu, przykładowo koszty związane z konserwacją infrastruktury, podlewaniem, przycinaniem, naważeniem roślin. Po miesiącu od zakończenia projektu, organizacje mają obowiązek rozliczenia go za pomocą aplikacji online.Źródła: ogłoszenie konkursu na stronie Fundacji Santander

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Fundacja Małych Stópek edukuje o rozwoju płodu ludzkiego.