Felieton

Krótka charakterystyka pozostałych form ADR – negocjacje i koncyliacja

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com
Negocjacje

Do alternatywnych metod rozwiązywania sporów należą również negocjacje. Istotą negocjacji jest wypracowanie porozumienia w celu rozwiązania istniejącego pomiędzy stronami sporu oraz dojście stron do konsensusu. W odróżnieniu od mediacji, w negocjacjach nie musi brać udziału osoba trzecia, która pośredniczy w procesie poszukiwania rozwiązania dającego satysfakcję obydwu stronom. Oznacza to, że negocjatorami mogą być same strony, które uczestniczą w danej negocjacji1.

Koncyliacja

Kolejną instytucją alternatywnych metod rozwiązywania sporów jest koncyliacja. Metoda ta ma charakter zbliżony do mediacji, a nawet czasami bywa z nią utożsamiana. W koncyliacji udział bierze niezależny podmiot: koncyliator, którego rolą jest przedstawienie własnych propozycji rozwiązania sporu. Do jego zadań należy również wysłuchanie stron oraz ułatwienie porozumienia. Celem koncyliacji jest doprowadzenie do pojednania stron. Różnica między mediacją a koncyliacją polega na tym, że w mediacji zadaniem mediatora jest stworzenie warunków do zawarcia ugody przez strony, natomiast koncyliator nie tylko „zarządza” sporem, ale również ma prawo przedstawić propozycję rozwiązania sporu. Natomiast punktem styczności mediacji i koncyliacji jest wspólny cel – doprowadzenia do rozwiązania sporu przez same strony2. Koncyliacja bywa również utożsamiana z arbitrażem, ale w koncyliacji w przeciwieństwie do postępowania arbitrażowego, zatwierdzenie rozwiązania należy do decyzji stron, a nie osoby trzeciej3.

Powyżej opisane alternatywne metody rozwiązywania sporów są wraz z arbitrażem jedynie najbardziej charakterystycznymi metodami. Wiele innych form ADR rozpowszechniło się przede wszystkim w USA i w innych państwach systemu common law jako remedium na przeciążenie sądów. Szacuje się, że w II połowie XX wieku powstało blisko osiemdziesiąt konstrukcji stanowiących alternatywne metody rozwiązywania sporów. Oczywiście tak duża liczba form ADR nie występuje w Europie, jednak ich popularność coraz bardziej wzrasta4. Elastyczna formuła alternatywnych metod rozwiązywania sporów pozwala na wymyślanie nowych jej metod oraz tworzenie form hybrydowych5.

źródła:

  1. Ibidem, s. 624-645.
  2. Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, 2004, s. 16.
  3. Moskal, K. Waszkiewicz, Zastosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sprawach dotyczących zdarzeń medycznych, „ADR”, 2017, nr 3, s. 45.
  4. K. Pietrzykowski, Prawo spółdzielcze. System prawa prywatnego, Tom 21, Warszawa 2020, s. 189.
  5. Ibidem, s. 45.

Tekst opublikowany we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

autor: Anna Jackowska

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Trwa nabór wniosków w programie „Niepodległość po polsku”

Aktualności

Powstaje nowy dom dla autystów w Zbąszyniu.

Aktualności

Koniec starego świata? Polemika wokół bieżących wydarzeń