Felieton

Fundacja Małych Stópek edukuje o rozwoju płodu ludzkiego.

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Fundacja Małych Stópek wydała publikację edukacyjną, mającą służyć do pogłębiania wiedzy młodych ludzi na temat rozwoju życia ludzkiego. Ma ona za zadanie w sposób przystępny przedstawić proces i etapy rozwoju płodu. Niestety, w ostatnim czasie Internet obiegły informacje, mogące manipulować czytelnikami. Wśród nich były głosy, jakoby publikacja służyła indoktrynacji młodzieży. Problem wyjaśnia ks. Kancelarczyk, który tłumaczy, że publikacja ma charakter naukowy, nie zaś ideologiczny.

źródło: wiedzaozyciu.info

Czym jest „Genesis…”?

Na stronie zpe.gov.pl czytamy: „

Broszura Genesis – początek życia człowieka skorelowana z aplikacją Genesis AR+ stanowi ciekawy, innowacyjny i zaawansowany merytorycznie materiał dydaktyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczący rozwoju prenatalnego człowieka.

W prezentowanym materiale znajdujemy szczegółowy i przejrzysty opis pierwszych etapów rozwoju ontogenetycznego człowieka: od zapłodnienia do narodzin. Publikacja została wzbogacona o doskonale korelujące z tekstem elementy graficzne takie jak rysunki, schematy czy fotografie. Do niektórych fragmentów tekstu dołączono również słownik pojęć z zakresu embriologii umożliwiający uczniowi pełne zrozumienie skomplikowanych procesów i zmian charakterystycznych dla rozwoju prenatalnego człowieka”.

Dezinformacja w sieci

źródło: fundacjamalychstopek.pl

Na temat przedsięwzięcia pojawiają się też jednak informacje fałszywe, świadczące o nieznajomości broszury. Niektóre portale podnoszą, że jest ona przesycona treściami religijnymi lub filozoficznymi, a jej celem jest indoktrynacja młodzieży. Podnoszą się też głosy, że treść ma oduczyć młodzieży używania słowa „płód”. Są to informacje w pełni fałszywe, które zdementował ks. Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek. Poinformował, że słowo „embrion”, „płód”, „zarodek” pojawia się w tekście aż 70 razy. Warto też zaznaczyć, że został przygotowany w oparciu o prace autorytetów naukowych. Dlatego należy stwierdzić, że publikacja może przyczynić się do podniesienia świadomości uczniów na temat rozwoju życia ludzkiego i pogłębić ich wiedzę biologiczną.

Źródła:

fot.: pixabay

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Ulica „ofiar Jana Pawła II”? [NGO FACT-CHECK]