Posiedzenia RDPP

Komunikat z VII posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego

icon
icon
1 minut
Udostępnij

31 stycznia 2023 r. w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się VII posiedzenie plenarne Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2021-2024. W posiedzeniu wziął udział Sekretarz Stanu w KPRM, Wiceprzewodniczący Kds. PP Piotr Mazurek.

Posiedzenie rozpoczęło się od debaty dotyczącej „Kondycji zatrudnienia w trzecim sektorze”. Poza członkami Rady w dyskusji wzięli udział zaproszeni goście, m.in. z GUS, NSZZ „Solidarność”, przedstawiciel samorządu KWRiST oraz przedstawiciele Związków Stowarzyszeń KIPR, WRZOS, OFOP. 

Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu Piotr Mazurek, który przedstawił sprawozdanie z prac Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej za rok 2022. Uczestnicy w dalszej części spotkania podjęli dyskusję nad wyzwaniami dla organizacji pozarządowych w 2023 r., w związku ze wzrostem cen energii i kosztów funkcjonowania, a także propozycjami zmian w Procedurze w sprawie wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027. 

W czasie spotkania została przedstawiona informacja na temat szkoleń z zakresu procesu stanowienia prawa realizowanych przez Rządowe Centrum Legislacji. Posiedzenie zakończyło się dyskusją na temat zmian w zespołach problemowe RDPP oraz sprawozdaniem z prac zespołów Rady, które zostały zaprezentowane przez przewodniczących.


Źródło:

https://www.gov.pl/web/pozytek/komunikat-z-vii-posiedzenia-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-31-stycznia-2023-r

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Wow w NGO! Konkurs dotacyjny

Aktualności

Redemptoris Missio poszukuje wolontariuszy – nawet zdalnych!

Aktualności

Dodaj filantropię na listę postanowień noworocznych cz. I