Felieton

Kłamstwo katyńskie wciąż funkcjonuje? [NGO FACT-CHECK]

icon
icon
4 minut
Udostępnij

W 80 rocznicę Zbrodni Katyńskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP zrealizowało kilka przedsięwzięć, poświęconych pamięci Ofiar. Jak zauważył Wicepremier Piotr Gliński, kłamstwo katyńskie było fundamentem PRL, natomiast prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Polski. W inicjatywy mające na celu upamiętnienie ofiar oraz troskę o pamięć historyczną wolną od zniekształceń i manipulacji włączyły się także organizacje pozarządowe. W nowym felietonie dla Aktywiusza pisze Maciej Węglarz.

Kłamstwo katyńskie, mimo licznych inicjatyw podejmowanych w trosce o prawdę o historycznej zbrodni, nadal funkcjonuje, pobrzmiewając w konkretnych wydarzeniach, czy incydentach. W maju bieżącego roku z dawnego gmachu NKWD w Twerze, gdzie wiosną 1940 r. zamordowano 6287  polskich jeńców wojennych, zdjęto tablicę upamiętniającą Ofiary tej zbrodni. W reakcji na to wydarzenie Federacja Rodzin Katyńskich sformułowała list otwarty.  Zaapelowała w nim do władz polskich i polskiej dyplomacji o natychmiastowe podjęcie działań w obronie prawdy. Poprosiła także organizacje pozarządowe i wszystkich ludzi dobrej woli o głos w tej sprawie.

W ochronę pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej włączyło się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizując we współpracy z organizacjami pozarządowymi szereg inicjatyw na rzecz upamiętnienia pomordowanych. Wicepremier Gliński podkreślił, iż kłamstwo katyńskie stanowiło fundament PRL, natomiast prawda o Katyniu to fundament wolnej RP.

Przedsięwzięciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego upamiętniającym Zbrodnię Katyńską jest np. utworzona w tym roku baza Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Nowopowstała baza funkcjonuje w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Jest dostępna pod adresem katyn.miejcapamieci.gov.pl. Zawiera ona największy i najbardziej aktualny funkcjonujący w sieci zbiór danych o polskich ofiarach Zbrodni Katyńskiej.

Wyszukiwarka zawiera podstawowe dane biograficzne Ofiar Zbrodni Katyńskiej w formie bazy danych, które będą uzupełniane o zdjęcia Ofiar. Informacje zostały zaktualizowane w stosunku do  Ksiąg Cmentarnych wydawanych przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w latach 2000-2006. Skorzystano przy tym z dokumentów przesyłanych najpierw Radzie, a następnie Ministerstwu Kultury przez rodziny Ofiar. Unikalny charakter bazy polega przede wszystkim na tym, iż uwzględniono w niej osoby figurujące na liście Ofiar Zbrodni Katyńskiej zamordowanych przez NKWD na terenie dzisiejszej Ukrainy, a ich dane opracowane zostały według biogramów przygotowanych do niewydanej jeszcze Księgi Cmentarnej Polskiego Cmentarza Wojennego w Kijowie-Bykowni.  

W przyszłości baza ma stać się częścią większego serwisu o zachowanych poza granicami Polski cmentarzach i grobach wojennych.  

Wśród podobnych inicjatyw, mających na celu upamiętnienie pomordowanych w Katyniu, znajduje się także Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia „Katyń Pro-Memoria”. W ramach tego projektu ukazała się publikacja pt. „Katyń. Przewodnik szlakiem Zbrodni”, która opisuje historię i geografię mordu na polskich jeńcach w Kozielsku, pogrzebanych w Lesie Katyńskim. 

Możliwość odwiedzenia miejsca pamięci stwarza także interaktywny trójjęzyczny portal internetowy www.katynpromemoria.pl, który pozwala zanurzyć się w katyński las i na nowo odkrywać wydarzenia i miejsca związane z tą tragiczną historią. Z projektem związana jest także akcja społeczna „Katyń. Pro Memoria. Zapal Światło Pamięci”.

W związku z 80 rocznicą Zbrodni Katyńskiej bieżącym roku została także zorganizowana konferencja „Katyń. Pro Memoria” poświęcona problematyce zbrodni katyńskiej, z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ekspertów, naukowców, przedstawicieli Federacji Rodzin Katyńskich i Stowarzyszenia „Memoriał”, Ośrodka Studiów Wschodnich, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Instytutu Pamięci Narodowej.

Troska o prawdę historyczną jest jednym z fundamentalnych działań podejmowanych w celu zachowania narodowej tożsamości. Kłamstwo katyńskie, kładące się olbrzymim cieniem przez długie lata na polskiej nauce historii, po latach doczekało się demaskacji, a prawda wybrzmiewa z należytą mocą. Tym bardziej cenne są inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe przy wsparciu Ministerstwa Kultury, w celu ochrony pamięci o pomordowanych. 

Maciej Węglarz

Źródła:

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2610315,Glinski-klamstwo-katynskie-bylo-fundamentem-PRL-prawda-o-Katyniu-jest-fundamentem-wolnej-RP

https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2612348,Unikalna-internetowa-baza-Ofiar-Zbrodni-Katynskiej-Zachara-jest-ich-w-tej-chwili-ponad-17-tys

https://telewizjarepublika.pl/ministerstwo-kultury-udostepnia-baze-ofiar-katynskich,104836.html

https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-udostepnia-unikalna-internetowa-baze-ofiar-zbrodni-katynskiej

https://www.gov.pl/web/kultura/katyn-pro-memoria–80-rocznica-zbrodni-katynskiej

https://bydgoszcz.tvp.pl/50538311/internetowa-baza-ofiar-zbrodni-katynskiej

https://dzieje.pl/wiadomosci/federacja-rodzin-katynskich-protestuje-przeciwko-wydarzeniom-w-twerze

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

RDPP ogłasza nabór do Komitetu Monitorującego KPO

Aktualności

Dzień Ojca 19 marca?

Subscribe to our newsletter