Felieton

Kłamstwo katyńskie wciąż funkcjonuje? [NGO FACT-CHECK]

icon
icon
4 minut
Udostępnij

W 80 rocznicę Zbrodni Katyńskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP zrealizowało kilka przedsięwzięć, poświęconych pamięci Ofiar. Jak zauważył Wicepremier Piotr Gliński, kłamstwo katyńskie było fundamentem PRL, natomiast prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Polski. W inicjatywy mające na celu upamiętnienie ofiar oraz troskę o pamięć historyczną wolną od zniekształceń i manipulacji włączyły się także organizacje pozarządowe. W nowym felietonie dla Aktywiusza pisze Maciej Węglarz.

Kłamstwo katyńskie, mimo licznych inicjatyw podejmowanych w trosce o prawdę o historycznej zbrodni, nadal funkcjonuje, pobrzmiewając w konkretnych wydarzeniach, czy incydentach. W maju bieżącego roku z dawnego gmachu NKWD w Twerze, gdzie wiosną 1940 r. zamordowano 6287  polskich jeńców wojennych, zdjęto tablicę upamiętniającą Ofiary tej zbrodni. W reakcji na to wydarzenie Federacja Rodzin Katyńskich sformułowała list otwarty.  Zaapelowała w nim do władz polskich i polskiej dyplomacji o natychmiastowe podjęcie działań w obronie prawdy. Poprosiła także organizacje pozarządowe i wszystkich ludzi dobrej woli o głos w tej sprawie.

W ochronę pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej włączyło się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizując we współpracy z organizacjami pozarządowymi szereg inicjatyw na rzecz upamiętnienia pomordowanych. Wicepremier Gliński podkreślił, iż kłamstwo katyńskie stanowiło fundament PRL, natomiast prawda o Katyniu to fundament wolnej RP.

Przedsięwzięciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego upamiętniającym Zbrodnię Katyńską jest np. utworzona w tym roku baza Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Nowopowstała baza funkcjonuje w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Jest dostępna pod adresem katyn.miejcapamieci.gov.pl. Zawiera ona największy i najbardziej aktualny funkcjonujący w sieci zbiór danych o polskich ofiarach Zbrodni Katyńskiej.

Wyszukiwarka zawiera podstawowe dane biograficzne Ofiar Zbrodni Katyńskiej w formie bazy danych, które będą uzupełniane o zdjęcia Ofiar. Informacje zostały zaktualizowane w stosunku do  Ksiąg Cmentarnych wydawanych przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w latach 2000-2006. Skorzystano przy tym z dokumentów przesyłanych najpierw Radzie, a następnie Ministerstwu Kultury przez rodziny Ofiar. Unikalny charakter bazy polega przede wszystkim na tym, iż uwzględniono w niej osoby figurujące na liście Ofiar Zbrodni Katyńskiej zamordowanych przez NKWD na terenie dzisiejszej Ukrainy, a ich dane opracowane zostały według biogramów przygotowanych do niewydanej jeszcze Księgi Cmentarnej Polskiego Cmentarza Wojennego w Kijowie-Bykowni.  

W przyszłości baza ma stać się częścią większego serwisu o zachowanych poza granicami Polski cmentarzach i grobach wojennych.  

Wśród podobnych inicjatyw, mających na celu upamiętnienie pomordowanych w Katyniu, znajduje się także Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia „Katyń Pro-Memoria”. W ramach tego projektu ukazała się publikacja pt. „Katyń. Przewodnik szlakiem Zbrodni”, która opisuje historię i geografię mordu na polskich jeńcach w Kozielsku, pogrzebanych w Lesie Katyńskim. 

Możliwość odwiedzenia miejsca pamięci stwarza także interaktywny trójjęzyczny portal internetowy www.katynpromemoria.pl, który pozwala zanurzyć się w katyński las i na nowo odkrywać wydarzenia i miejsca związane z tą tragiczną historią. Z projektem związana jest także akcja społeczna „Katyń. Pro Memoria. Zapal Światło Pamięci”.

W związku z 80 rocznicą Zbrodni Katyńskiej bieżącym roku została także zorganizowana konferencja „Katyń. Pro Memoria” poświęcona problematyce zbrodni katyńskiej, z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ekspertów, naukowców, przedstawicieli Federacji Rodzin Katyńskich i Stowarzyszenia „Memoriał”, Ośrodka Studiów Wschodnich, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Instytutu Pamięci Narodowej.

Troska o prawdę historyczną jest jednym z fundamentalnych działań podejmowanych w celu zachowania narodowej tożsamości. Kłamstwo katyńskie, kładące się olbrzymim cieniem przez długie lata na polskiej nauce historii, po latach doczekało się demaskacji, a prawda wybrzmiewa z należytą mocą. Tym bardziej cenne są inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe przy wsparciu Ministerstwa Kultury, w celu ochrony pamięci o pomordowanych. 

Maciej Węglarz

Źródła:

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2610315,Glinski-klamstwo-katynskie-bylo-fundamentem-PRL-prawda-o-Katyniu-jest-fundamentem-wolnej-RP

https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2612348,Unikalna-internetowa-baza-Ofiar-Zbrodni-Katynskiej-Zachara-jest-ich-w-tej-chwili-ponad-17-tys

https://telewizjarepublika.pl/ministerstwo-kultury-udostepnia-baze-ofiar-katynskich,104836.html

https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-udostepnia-unikalna-internetowa-baze-ofiar-zbrodni-katynskiej

https://www.gov.pl/web/kultura/katyn-pro-memoria–80-rocznica-zbrodni-katynskiej

https://bydgoszcz.tvp.pl/50538311/internetowa-baza-ofiar-zbrodni-katynskiej

https://dzieje.pl/wiadomosci/federacja-rodzin-katynskich-protestuje-przeciwko-wydarzeniom-w-twerze

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także