Komunikaty

Jesteś najaktywniejszym wolontariuszem Korpusu Solidarności?

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elelemnts.envato.com

Do 22 października 2020 roku będzie trwał konkurs mający wyłonić wolontariusza i koordynatora roku programu Korpus Solidarności. Do głównych założeń konkursu należy promowanie postaw społecznych, ukazanie różnorodności i szerzenie idei wolontariatu. Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Wolności.

Cele konkursu

Konkurs jest organizowany, aby docenić codzienną pracę wolontariuszy i koordynatorów, ich zaangażowanie w działanie organizacji. W wypadku koordynatorów dotyczy to oczywiście umiejętności w zarządzaniu grupą ludzi. Korpus, będąc programem wspierającym rozwój wolontariatu długoterminowego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, promuje zachowania i postawy godne naśladowania. Zwraca uwagę na rolę jaką pełnią wolontariusze i osoby koordynujące ich działania, na ich dorobek i jak wpłynęli na funkcjonowanie organizacji. 

Najważniejsze założenia regulaminu

Wolontariusze oraz koordynatorzy Korpusu Solidarności mogą samodzielnie zgłaszać się do udziału w konkursie, mogą być również nominowani przez inne osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, a także inne podmioty podejmujące pracę z wolontariuszami. Warunkiem udziału jest złożenie formularza za pośrednictwem platformy Webankieter. Osoby zgłoszone muszą posiadać profil użytkownika w Systemie Obsługi Wolontariatu. Wyłanianie laureatów odbędzie się na dwóch szczeblach: regionalnym oraz ogólnopolskim. W przypadku wolontariuszy oceniane będzie zaangażowanie, oddziaływanie, kreatywność, natomiast w przypadku koordynatorów – przebieg współpracy z wolontariuszami, przygotowanie i prowadzenie wolontariatu, oddziaływanie kandydata na funkcjonowanie organizacji. 

Formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszadla koordynatora.

O Korpusie

Korpus Solidarności to program realizowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego mający na celu przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jest to program wolontariatu długoterminowego, który ma kompleksowo rozwijać relacje między placówkami i wolontariuszami. Dla uczestników programu przewidziane są liczne benefity i ułatwienia.

źródło:

https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/aktualnosci/ruszaja-konkursy-na-wolontariusza-i-koordynatora-roku-korpusu-solidarnosci-59.html

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Kto może zostać arbitrem?