Komunikaty

Jak zaangażować młodzież w działania społeczności? – spotkanie z Wolontariatem

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

22 września 2020 r. odbędzie się spotkanie w ramach projektu EduVol. Przeprowadzi je Anna Walas, koordynatorka ds. programowych w Fundacji Robinson Crusoe. Spotkanie przeznaczone jest dla nauczycieli, a jego tematem obejmuje metodę nauczania service learning, w dużym skrócie polegająca na aktywizacji obywatelskiej dzieci i młodzieży. 

Projekt EduVol

EduVol to międzynarodowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. Projekt finansowany jest z funduszy unijnych w ramach programu Erasmus+. Celem programu jest popularyzacja metody service learning opisanej poniżej. W trakcie trwania projektu mają powstać programy zajęć zarówno dla nauczycieli jak i młodzieży bądź innych osób pracujących z młodzieżą. Oprócz tego ma powstać podręcznik, umożliwiający prowadzenie zajęć związanych z tematyką service learning. Realizowane są także szkolenia informacyjne dla nauczycieli. Projekt rozpoczął się 1 września 2019 r., a je zakończenie przewidziane jest na 31 maja 2022 r. W projekcie rozpropagowana zostanie rola tutora, czyli nauczyciela-mistrza, którego zadaniem jest wspieranie inicjatyw oraz rozwoju naukowego dzieci. Osoba zajmująca funkcję tutora ma zachęcać uczniów do refleksji na temat ich działań, bez narzucania gotowych rozwiązań czy wniosków.

Service learning – co to takiego?

Service learning, czyli uczenie się przez zaangażowanie, jest jedną z najszybciej rozwijających się koncepcji, a raczej strategii nauczania. Do głównych założeń service learning należy aktywizacja uczniów w pracę społeczną i wolontariacką, kierując się celami określonymi w podstawie programowej. Metodę tą można bowiem dostosować do każdego przedmiotu. Przykładowo w ramach zajęć wychowania fizycznego, dzieci uczą się pisać oficjalne pisma urzędowe (takie jak wniosek o udzielenie zgody na organizację imprezy) a następnie organizują turniej sportowy. Ważne, aby uczniowie po wykonaniu wszelkich zadań mieli czas na refleksję i uczyli się jak wyciągać wnioski ze swoich działań. Istotne też, aby od jak najmłodszych lat dzieci uczyły się pracy w zespołach. Co za tym idzie, dzieci mają zyskiwać umiejętność oszacowania swoich umiejętności i dostrzegania możliwości wykorzystywania ich w realizacji celów.

W koncepcji service learning dzieci biorą na swoje barki część odpowiedzialności za proces uczenia się. Stają się twórcami zasobów swojej wiedzy, jednocześnie przestając być jedynie biernymi odbiorcami. Mają szansę na wykorzystywanie wszelkich nowych informacji w praktyce. Dzięki tej metodzie, uczniowie zdobywają cenne doświadczenia życiowe związane z pracą na rzesz społeczności lokalnych. Bez wahania można stwierdzić, iż stosowanie tej metody działa rozwijająco na dzieci – wpływa nie tylko na lepsze wyniki w nauce, ale również na rozwój obywatelski, społeczny i moralny. 

Szczegóły odnośnie spotkania

Spotkanie odbędzie się zdalnie 22 wrześnie 2020 r., na platformie zoom. Przeprowadzi je Anna Walas, koordynatorka ds. programowych w Fundacji Robinson Crusoe. Pełny tytuł spotkania brzmi: „Jak uczyć za pomocą wolontariatu? Service Learning jako metoda zdobywania wiedzy i umiejętności przez społeczne zaangażowanie.”. Można zapisać się na spotkanie za pomocą formularza google, na podstawie wysłanych formularzy zostanie wysłany link do spotkania.

Link do zapisów:

https://docs.google.com/forms/d/1VQJvPg_MJkMRSavkOWHkgi4vcKyvOb3gPPOLQ8gzBWM/viewform?edit_requested=true

źródła:

Naucz uczniów uczyć innych

,

https://oficynamm.pl/wp-content/uploads/2018/04/Uczniowie-do-zadań-specjalnych.-Service-learning-fragment.pdf

,

Jak uczyć za pomocą wolontariatu? Service Learning jako metoda zdobywania wiedzy i umiejętności przez społeczne zaangażowanie – zaproszenie na spotkanie

,

EduVol

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Targi Organizacji Pozarządowych