Komunikaty

Jak rozstrzygnąć spór bez wyprawy do sądu? – szkolenie

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Już jutro o godzinie 10:00 odbędzie się darmowe szkolenie „Jak rozstrzygnąć spór bez wyprawy do sądu” dotyczące alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Szkolenie poprowadzi mgr Anna Jackowska, analityk w Ośrodku Analiz Cegielskiego oraz dr hab. Krzysztof Koźmiński, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert organizacji pozarządowych.

Wydarzenie organizowane jest na łamach projektu „W stronę wolności – Sąd Arbitrażowy przy Ośrodku Analiz Prawnych Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego”.

Szkolenie stanowić będzie cenne źródło wiedzy dla organizacji pozarządowych, które wcześniej nie miały do czynienia z sądownictwem alternatywnym bądź chcą poszerzyć na jego temat wiedzę. Postępowanie polubowne, pozasądowe rozwiązywanie sporów, w skrócie ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) to metoda rozwiązywania konfliktów, która nie wymaga angażowania instytucji sądów.

Dużą zaletą postępowań polubownych z punktu widzenia organizacji pozarządowych są niskie koszty oraz krótki czas rozstrzygania spraw. Powszechnie spory rozwiązywane przez arbitra nie wymagają przeprowadzania licznych rozpraw, a więc odpadają nie tylko koszty samych postępowań, ale również wiele kosztów pobocznych, takich jak koszty przejazdów czy noclegów.

Kliknij, aby dołączyć do wydarzenia.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także