Grant

Innowacje dla edukacji – rusza drugi nabór w projekcie Popojutrze

icon
icon
3 minut
Udostępnij
  • do 23 marca 2021 roku trwa nabór wniosków na innowacje w projekcie Po2jutrze 2.0.
  • aż 72 wnioski objęte zostaną dofinansowaniem
  • dofinansowanie przypadające na jeden wniosek wynosi 60 tys. zł

Popojutrze to inkubator powołany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, mający budżet o wysokości trochę ponad 7 mln zł. Jego przeznaczeniem jest finansowanie projektów z zakresu edukacji i kształcenia. Obecna edycja ma do rozgospodarowania aż 72 granty w wysokości 60 tys. zł każdy. Fundusze pochodzą z puli środków europejskich. Obecnie trwa już drugi nabór do projektu, który potrwa aż do 23 marca 2021 roku.

O Sense Consulting

Projekt zaistniał dzięki pracy organizacji Sense Consulting, działającej na polskim rynku od 2008 roku. Sense Consulting już 13 rok działa na rzecz rozwoju swoich klientów (czy to osób prywatnych czy innych organizacji) oraz dostarcza fachowej wiedzy na temat tego jak optymalnie wydatkować środki unijne. Ich misją, jest wykorzystywanie wieloletniego doświadczenia w proponowaniu rozwiązań związanych z finansowaniem potrzeb rozwojowych, podnoszeniem kompetencji i nabywaniem nowych kwalifikacji oraz wskazywaniem kandydatom odpowiednich, spełniających ich wymogi, pracodawców.

<cytat>pozyskaliśmy dofinansowanie dla projektów wartych ponad miliard złotych dotyczących rozwoju żłobków, przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, firm szkoleniowych, placówek edukacyjnych i przedsiębiorstw.</cytat>

Jak wygląda współpraca z beneficjentami projektu?

Rolą inkubatora nie jest przyjmowanie gotowych rozwiązań – wystarczy innowacyjny pomysł, stanowiący odpowiedź na wybrane problemy bądź braki dotykające daną społeczność bądź dziedzinę. Pomysł zaproponowany przez beneficjenta, który zostanie pozytywnie rozpatrzony przez organizatorów Projektu, otrzyma kompleksowe wsparcie metodologiczne i merytoryczne. Następnie organizator zagwarantuje pomoc przy tworzeniu prototypu, testowaniu i tworzeniu finalnego produktu. Współpraca między innowatorami z projektu a beneficjentami oparta jest na tzw. design thinking. Jest to intuicyjny proces opierający się na rozeznaniu i zdefiniowaniu problemu oraz jego potencjalnej grupy odbiorców, a następnie konstruowaniu prototypu i przejścia do fazy testowej.

Innowatorzy, wnioski i etapy rekrutacji

W projekcie wnioskować mogą zarówno grupy formalne (NGO, organizacje non profit, podmioty z sektora publicznego i prywatnego) oraz grupy nieformalne (tj. min. Dwie pełnoletnie osoby fizyczne). Projekty powstałe w ramach Popojutrze mają zakładać nowoczesne i innowacyjne metody kształcenia, tj. muszą być możliwe do zrealizowania przy jak najniższym budżecie, muszą być niepowtarzalne i łatwe do zaaplikowana przez jak największą liczbę podmiotów. Metody zaproponowane w projektach mogą dotyczyć każdej formy edukacji – formalnej i nieformalnej – na każdym etapie życia człowieka. Przy wyłonieniu najbardziej obiecujących wniosków, dla wnioskodawców rozpocznie się etap tak zwanej preinkubacji, zakładający zapewnienie kompleksowego wsparcia przy rozwijaniu projektów. Przyszli innowatorzy będą mogli liczyć na wsparcie mentorskie, wywiady środowiskowe z potencjalnymi odbiorcami projektów, a także warsztaty organizujące wiedzę na temat zastosowania projektów.

źródło: What is Design Thinking?

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Moc Spotkań Networkinowych w Sektorze NGO

Aktualności

Studencie, nie czekaj i zgłoś się po Nobla!

Aktualności

Polski Ład ze szkodliwą propozycją dla NGO