Wydarzenia

Ideathon, czyli jak rozpocząć przygodę z NGO

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Stowarzyszenie Młodzieży RP organizuje Ideathon, czyli wydarzenie mające umożliwić młodzieży wejście w światek trzeciego sektora. Cała wydarzenie polegać będzie na pracy w grupach. Każda z grup stanie przed wyzwaniem rozwiązania jakiegoś problemu czy zadania zleconego przez organizatorów imprezy. Nikt nie będzie miał forów – zadanie, clou całego Ideathonu ogłoszone zostanie w dniu konkursu, kiedy wszystkie grupy będą uformowane. Rejestracja potrwa do 29 sierpnia 2021 roku.

Korzystaj z pomocy

Podczas wydarzenia, wszyscy jego uczestnicy będą mieli szansę konsultacji swoich działań z ekspertami NGO. Co więcej, organizatorzy umożliwią grupom korzystanie z poradników, a w zasadzie materiałów przygotowawczych, wcześniej opracowanych przez organizatorów. Każda z grup będzie mogła korzystać z pomocy Mentorów i Mentorek. 

C
Co się kryje pod pojęciem Ideathon?

Celem i przyświecającą ideą wydarzenia jest umożliwienie młodym osobom wkroczenia do świata trzeciego sektora. Młodzież już od 16 roku życia pozna sposoby na założenie i „rozkręcenie” własnej organizacji. Dzięki temu, młode, ambitne i pełne zapału osoby dostaną niezbędne narzędzia, które w dalszej kolejności wykorzystają w celu rozwiązywania problemów w istotnych dla nich obszarach.

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka

Sama forma Ideathonu jest przyjazna dla osób młodych. Nie będzie to bowiem konferencja, z kolejno następującymi po sobie panelami, a raczej jeden wielki warsztat. Uczestnicy pracować będą w kilkuosobowych grupach (od 3 do 7 osób) nad stworzeniem konspektu działania organizacji pozarządowej. Organizatorzy wzięli pod uwagę różnorodność trzeciego sektora, dlatego uczestnicy Ideathonu będą mogli wybrać jedną z czterech ścieżek tematycznych, w ramach których będą następnie pracować. Ścieżki są następujące: ekologiczna, związana z aktywizmem i polityką, charytatywna/ pomocowa oraz edukacyjna/ kulturalna/ sportowa).

Zbuduj sieć kontaktów!

Wydarzenie będzie doskonałą okazją, nie tylko do zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności, lecz także do nawiązania nowych znajomości. W Ideathonie weźmie udział ponad 150 osób! Oprócz samych organizatorów, uczestników i sztabu ekspertów, w wydarzeniu wezmą udział najwięksi polscy grantodawcy, jak również przedstawiciele samorządów lokalnych. Umożliwi to zbudowanie siatki znajomości, co będzie przydatne na drodze do dalszego rozwoju świeżo powstałych NGOsów.

Link do wydarzenia na facebooku.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę kuzniango.pl.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także