Grant

Fundusz Innowacji Rozwoju – 6. edycja Konkursu Grantowego na innowacje międzysektorowe

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Rusza 6. edycja pomorskiego programu innowacji międzysektorowych. O dofinansowanie w wysokości do 25 tys. zł mogą starać się partnerstwa międzysektorowe, na których czele stoi pomorska organizacja pozarządowa lub przedsiębiorstwo społeczne. Nabór wniosków trwa do 16 października 2020 roku.

Infopigułka

Budżet Programu wynosi 75 tys. zł, a jego celem jest finansowanie innowacyjnych inicjatyw międzysektorowych, które przyczynią się do realnej zmiany społeczno-gospodarczej, mogącej dotyczyć obszarów lokalnych jak i całego województwa pomorskiego. Najbardziej pożądane w konkursie będą inicjatywy związane z rozwojem społeczności lokalnych i wartości obywatelskich oraz te powiązane z ochroną środowiska naturalnego Pomorza. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie drogą elektroniczną planowanego projektu. Formularz online dostępny jest na stronie forumrozwoju.org.pl bądź pod linkiem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenbvDHxQLJC84fLsm5xxZYG6xZIPcJs4eNi9N8PLDt3ctLSw/viewform

.

Przebieg konkursu i benefity z nim związane

Jeżeli projekt będzie zgodny z postanowieniami i tematyką konkursu, bardzo prawdopodobne, że trafi do etapu drugiego, jakim jest inkubator projektów. W tym miejscu, każde partnerstwo będzie miało okazję na doszlifowanie swoich projektów. Otrzyma również niezbędne wsparcie ze strony organizatora. Następnie uczestnicy będą przygotowywać kampanię croudfundingową w celu zebrania minimum 10% wartości projektu. Będzie to liczone jako wkład własny uczestnika. Następnie każdy z uczestników będzie musiał przygotować i przedstawić prezentację na temat swojego projektu. Na koniec komisja wybierze najlepsze inicjatywy międzysektorowe. 

Na stronie organizatora wyróżnione zostały liczne benefity związane z uczestnictwem w konkursie. Oprócz oczywistego zysku w wysokości 25 tys. zł, uczestnicy będą mogli wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach oraz korzystać z poradnictwa związanego z partnerstwem.

Czym jest partnerstwo międzysektorowe? 

Partnerstwo międzysektorowe jest to współpraca nawiązana między sektorem publicznym, prywatnym oraz społecznym, mająca na celu połączenie nie tylko zasobów, ale również sił i kompetencji podmiotów z różnych dziedzin. Tego typu współpraca zazwyczaj wyrasta z potrzeby redefinicji CRS (Corporate Social Responsibility), tj. uwzględniania aspektów środowiskowych i interesów społecznych dla odbudowy zaufania w biznesie. Ponieważ podmioty wchodzące w skład partnerstwa specjalizują się w zupełnie różnych dziedzinach, spełniają odmienne zadania i posiadają różnorodne zasoby, stanowią one swoje wzajemne uzupełnienie. Dzięki połączeniu sił stają się komplementarne i zyskują nową jakość swych działań. Warto wspomnieć nadrzędne funkcje pełnione przez poszczególne sektory: sektor publiczny odpowiada za stronę prawną i jej przestrzeganie, sektor prywatny skoncentrowany jest na zyskach i charakteryzuje go duża produktywność, natomiast sektor społeczny skupia się przede wszystkim na wartościach obywatelskich. 

Operatorem Funduszu jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION, partnerami głównymi akcji są: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., LPP S.A., natomiast partnerem jest Farm Frites Poland S.A.

źródła:

Partnerstwo międzysektorowe

https://www.krzyzowa.org.pl/images/downloads/do_pobrania/Model-wsppracy-midzysektorowej.pdf

https://www.forumrozwoju.org.pl/fundusz-inicjowania-rozwoju-2020

https://1b8e9c41-5037-40f4-a545-0f455605cebb.filesusr.com/ugd/811e06_32a45a9273dc473dae8effe5237b0a5a.pdf

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Gorąca Cegła otwiera świetlicę dla dzieci w Kozłowie.

Aktualności

Dla NGO Narodowy Dzień Życia trwa cały rok

Aktualności

Po pierwsze rodzina – konkurs Ministra Rodziny i Polityki Społecznej