Komunikaty

Dobro czyń cały rok – konkurs na Dobroczyńcę Roku

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: źródło: www.dobroczyncaroku.pl/galeria/38

Tegoroczna XXIV już edycja konkursu na Dobroczyńcę Roku wprowadza nową, siódmą kategorię – „walka ze skutkami pandemii COVID-19”, w ramach której przedstawiciele firm mogą zgłaszać podjęte działania. Od 2018 w konkursie kładziony jest nacisk na promocję Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych przez ONZ. Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 lutego 2021 roku.

„Dobroczyńca roku” to najdłużej działający konkurs mający na celu promowanie inicjatyw społecznych podejmowanych przez firmy. Przez lata funkcjonowania, konkurs wyznacza standardy dla firm i przedsiębiorstw, pokazując jak wiele jest form społecznej pomocy. Pomoc nie musi ograniczać się tylko do wsparcia finansowego. Akcje społeczne, wolontariat pracownicy, kampanie edukacyjne i informacyjne – to tylko niektóre z pochwalanych form działalności. Otrzymanie przez firmę wyróżnienia „dobroczyńcy roku to nie tylko powód do dumy, lecz także sygnał dla potencjalnych pracowników ich jest to środowisko nakierowane na rozwój wyższe wartości niż jedynie na gratyfikacja finansowa.  

Udział w konkursie

Budżet firmy, wielkość czy wielość pracowników nie ma znaczenia przy wyborze laureatów konkursu. Liczą się wszelkie innowacyjne inicjatywy, dostosowane do bieżących problemów i potrzeb społecznych. Wybór laureatów przebiega w pełni jawnie, przejrzyście i bezstronnie – wszystko dzięki kilkustopniowemu procesowi wyboru. 

W tegorocznej edycji konkursu firmy oraz fundacje korporacyjne mogą zostać nagrodzone w aż 7 kategoriach, tj. w zakresie edukacji, ekologii, pomocy społecznej, rozwoju lokalnego sportu, zdrowia oraz wymienionej wcześniej walki ze skutkami pandemii. W kategorii ostatniej zgłoszeń mogą dokonywać przedstawiciele firm lub koalicji firm, które podejmowały działania mające łagodzić skutki pandemii. Przykładowo zakupując sprzęt medyczny, organizując zbiórkę charytatywną czy wspierając osoby najbardziej potrzebujące. 

Najważniejsze założenia

Celem konkursu jest promocja prospołecznych działań podejmowanych przez sektor prywatny – przedsiębiorców, firmy i fundacje korporacyjne.  Od 2018 roku, promowana jest również współpraca firm i sektora pozarządowego na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, tj. 17 przenikających i uzupełniających się postulatów, opracowanych przez przedstawicieli państw członkowskich ONZ. Wspomniane Cele składają się na wieloletni plan działania na rzecz przemian zachodzących w świecie, z naciskiem na zaspokajanie obecnych potrzeb społecznych w sposób niezagrażający środowisku, a mający na uwadze również przyszłe pokolenia.

Dzięki konkursowi, szersze grono odbiorców będzie miało okazję zapoznania się z ciekawymi inicjatywami i programami społecznymi. Wygrana danej firmy w konkursie zwiększy jej prestiż w oczach przyszłych potencjalnych pracowników oraz zostanie postrzegana jako bardziej wiarygodna na rynku. 

Źródła: strona konkursuRegulaminCele Zrównoważonego Rozwoju

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Trwa akcja „synowska prośba”.