Felieton

Dla dobra społeczeństwa – organizacje społeczne cz. I #poznajNGO

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Na dużą część sektora pozarządowego w Polsce składają się organizacje o bardzo ogólnym profilu, które można najprościej określić mianem organizacji społecznych. Zazwyczaj mają one określoną strategię działania oraz obszar, w jakim czują się najswobodniej. Dotyczy on zazwyczaj tego, co lokalne – lokalna społeczność i jej potrzeby, rewitalizacja miast, organizacja czasu dla młodzieży, dbanie o lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne. 

Instytut Roździeńskiego jest stowarzyszeniem rejestrowym którego celami jest poprawa sytuacji osób wykluczonych oraz seniorów, walka z wykluczeniem cyfrowym, rozwój relacji międzynarodowych, ekologia oraz kultywowanie tradycji i pamięci historycznej. W związku z tym stowarzyszenie organizuje szereg szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz obsługi urządzeń cyfrowych wśród seniorów oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Ponadto stowarzyszenie odpowiada za serie interaktywnych, terenowych gier historycznych poświęconych pamięci Powstańców Śląskich, a także za konkurs fotograficzny „Obiektywnie Śląskie” i cały szereg wymian międzynarodowych.

Instytut Pracy i Edukacji jest jedną z największych organizacji społecznych w województwie śląskim. Instytut realizuje projekty strategiczne dla administracji rządowej oraz prowadzi przedsiębiorstwa ekonomii społecznej o zasięgu ogólnopolskim. Posiada biura w ośmiu miastach na Śląsku, zatrudnia ponad czterdzieści osób. Instytut współpracuje z kilkudziesięcioma samorządami, wspiera ponad setkę NGO ze swoimi działaniami dociera do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców rocznie. Instytut prowadzi strategiczne projekty dla MSZ (RODM w Katowicach), MS (Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach), realizuje działania operatorskie we współpracy z NIW-CRSO (tzw. małe FIO na Śląsku) oraz z CPPC, dzieląc środki na rozwój kompetencji cyfrowych dla gmin województwa śląskiego i opolskiego.

Społeczna Grupa Medialna jest przedsiębiorstwem społecznym powołanym w celu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością oraz zagrożone wykluczeniem z terenu powiatu Zawierciańskiego. Głównym narzędziem do realizacji niniejszego zadania jest wydawanie bezpłatnego miesięcznika Jura24 dystrybuowanego na terenie całego Powiatu Zawierciańskiego. Przy okazji realizacji tego zadania, społeczna grupa medialna pragnie stworzyć przestrzeń do debaty publicznej oraz dostarczyć usługi reklamowe w skali lokalnej i regionalnej dla administracji publicznej i przedsiębiorców, przy współpracy instytucji obecnych na rynku pracy, podmiotów reintegracyjnych oraz domów opieki.

Instytut Inicjatyw Lokalnym im. Waleriana Pańki jest fundacją powstałą w celu wspierania przedsiębiorczości, promowania idei biznesu odpowiedzialnego społecznie i środowiskowo, podejmowaniu działań zmierzających do poprawy standardów funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej, wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, sąsiedzkich, których funkcjonowanie pozostaje zgodne z pozostałymi celami organizacji, a także wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu przeciw-działanie atomizacji społecznej, w tym promowanie wiedzy w zakresie ładu przestrzennego, architektury i urbanistyki. W tym celu fundacja podejmuje się organizacji warsztatów, prelekcji oraz wydarzeń plenerowych.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Jak TERAZ pomagać Ukrainie? Relacja korespondenta wojennego

Aktualności

Lokalny eko-patriotyzm

Aktualności

Fundacja Matecznik edukuje o prawach matki.