Felieton

Transparentność finansowa NGO. Obowiązek informowania o źródłach przychodu? Projekt ustawy przechodzi opiniowanie.

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r4863912124031,Projekt-ustawy-o-sprawozdawczosci-organizacji-pozarzadowych.html

Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych zakończył już etap konsultacji publicznych. Obecnie przechodzi czwarty krok – opiniowanie. Jeszcze daleka droga, zanim projekt ustawy trafi do Sejmu, tym bardziej, że zmiany w realnym świecie zaszłyby dopiero za wiele miesięcy, jednak warto przyjrzeć się mu już teraz.

Przyczyny wprowadzenia projektu:

Na stronie BIP’u czytamy: „Przejrzystość finansowania powinna być jedną z naczelnych reguł funkcjonowania organizacji pozarządowych. Działanie na rzecz dobra wspólnego na zasadzie non-profit, bazujące na wykorzystaniu zaufania społecznego do tego rodzaju aktywności publicznej, wymaga pełnej transparentności. Ma to znaczenie zwłaszcza teraz, w dobie postępującej globalizacji i dynamicznego wzrostu znaczenia sektora pozarządowego w życiu publicznym i jego wpływu na kształtowanie opinii publicznej. Postulat jawności działań organizacji pozarządowych i autoregulacji w tym zakresie został już sformułowany na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w 1996 r. jednak do dziś nie został w sposób systemowy zrealizowany przez środowisko sektora”.

Odpowiedzialny za opracowanie projektu – wiceprezes Rady Ministrów – Piotr Gliński przekonuje, że zmiany są konieczne. „W informacji o źródłach przychodu zamieszczane będą informacje o podmiotach udzielających wsparcia finansowego, co związane jest z potrzebą zapewnienia jawności i transparentności finansowania organizacji pozarządowych” – twierdzi.

Jakie konsekwencje miałaby nowa ustawa dla NGO?

  • Każda organizacja pozarządowa, której przychód z działalności za rok poprzedzający przekroczy 1 milion złotych, będzie obowiązana do złożenia sprawozdania finansowego. Projekt określa też sankcje dla organizacji, która nie będzie wywiązywała się z nałożonych ustawowo obowiązków.
  • Organizacje, których przychód z działalności za rok poprzedzający zamyka się w granicach od 10 tysięcy do 1 miliona, obejdą się bez konieczności złożenia sprawozdania, wystarczy informacja.
  • Organizacji z przychodem do 10 tysięcy złotych nowe regulacje nie obejmą w ogóle.

Pojawiają się głosy wątpliwości

Warto podkreślić, że wielu działaczy społecznych sprzeciwia się nowym, hipotetycznym rozwiązaniom, upatrując w nich nawet ataku. Nowe regulacje mogą bowiem godzić w prywatność podmiotów, wpłacających darowizny na rzecz organizacji, z którymi sympatyzują. Ujawnienie ich tożsamości może spowodować ich wycofanie. Na tym etapie trudno jednak o jednoznaczne wnioski, jednak pewne jest, że transparentność – w tym finansowa – nie musi być destrukcją dla NGO, ale sprawozdawczość organizacji pozarządowych może sprzyjać budowaniu zaufania a także autentyczności. Mało kto bowiem podejmie się wsparcia organizacji, której tło finansowe jest wątpliwe. W kolejnym kroku procesu legislacyjnego projekt trafi do Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348551/katalog/12799601#12799601

Źródła:

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r4863912124031,Projekt-ustawy-o-sprawozdawczosci-organizacji-pozarzadowych.html

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348551/katalog/12799601#12799601

https://niw.gov.pl/rozpoczely-sie-konsultacje-publiczne-projektu-ustawy-o-sprawozdawczosci-organizacji-pozarzadowych/

https://www.money.pl/gospodarka/rzad-zlustruje-organizacje-pozarzadowe-zaczyna-sie-nagonka-6640779529984704a.html

fot.:pixabay

fot.: Narodowy Instytut Wolności

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Anioły mieszkają na Śląsku

Aktualności

III Forum Wolontariatu już wkrótce

Subscribe to our newsletter