Felieton

Transparentność finansowa NGO. Obowiązek informowania o źródłach przychodu? Projekt ustawy przechodzi opiniowanie.

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r4863912124031,Projekt-ustawy-o-sprawozdawczosci-organizacji-pozarzadowych.html

Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych zakończył już etap konsultacji publicznych. Obecnie przechodzi czwarty krok – opiniowanie. Jeszcze daleka droga, zanim projekt ustawy trafi do Sejmu, tym bardziej, że zmiany w realnym świecie zaszłyby dopiero za wiele miesięcy, jednak warto przyjrzeć się mu już teraz.

Przyczyny wprowadzenia projektu:

Na stronie BIP’u czytamy: „Przejrzystość finansowania powinna być jedną z naczelnych reguł funkcjonowania organizacji pozarządowych. Działanie na rzecz dobra wspólnego na zasadzie non-profit, bazujące na wykorzystaniu zaufania społecznego do tego rodzaju aktywności publicznej, wymaga pełnej transparentności. Ma to znaczenie zwłaszcza teraz, w dobie postępującej globalizacji i dynamicznego wzrostu znaczenia sektora pozarządowego w życiu publicznym i jego wpływu na kształtowanie opinii publicznej. Postulat jawności działań organizacji pozarządowych i autoregulacji w tym zakresie został już sformułowany na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w 1996 r. jednak do dziś nie został w sposób systemowy zrealizowany przez środowisko sektora”.

Odpowiedzialny za opracowanie projektu – wiceprezes Rady Ministrów – Piotr Gliński przekonuje, że zmiany są konieczne. „W informacji o źródłach przychodu zamieszczane będą informacje o podmiotach udzielających wsparcia finansowego, co związane jest z potrzebą zapewnienia jawności i transparentności finansowania organizacji pozarządowych” – twierdzi.

Jakie konsekwencje miałaby nowa ustawa dla NGO?

  • Każda organizacja pozarządowa, której przychód z działalności za rok poprzedzający przekroczy 1 milion złotych, będzie obowiązana do złożenia sprawozdania finansowego. Projekt określa też sankcje dla organizacji, która nie będzie wywiązywała się z nałożonych ustawowo obowiązków.
  • Organizacje, których przychód z działalności za rok poprzedzający zamyka się w granicach od 10 tysięcy do 1 miliona, obejdą się bez konieczności złożenia sprawozdania, wystarczy informacja.
  • Organizacji z przychodem do 10 tysięcy złotych nowe regulacje nie obejmą w ogóle.

Pojawiają się głosy wątpliwości

Warto podkreślić, że wielu działaczy społecznych sprzeciwia się nowym, hipotetycznym rozwiązaniom, upatrując w nich nawet ataku. Nowe regulacje mogą bowiem godzić w prywatność podmiotów, wpłacających darowizny na rzecz organizacji, z którymi sympatyzują. Ujawnienie ich tożsamości może spowodować ich wycofanie. Na tym etapie trudno jednak o jednoznaczne wnioski, jednak pewne jest, że transparentność – w tym finansowa – nie musi być destrukcją dla NGO, ale sprawozdawczość organizacji pozarządowych może sprzyjać budowaniu zaufania a także autentyczności. Mało kto bowiem podejmie się wsparcia organizacji, której tło finansowe jest wątpliwe. W kolejnym kroku procesu legislacyjnego projekt trafi do Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348551/katalog/12799601#12799601

Źródła:

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r4863912124031,Projekt-ustawy-o-sprawozdawczosci-organizacji-pozarzadowych.html

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348551/katalog/12799601#12799601

https://niw.gov.pl/rozpoczely-sie-konsultacje-publiczne-projektu-ustawy-o-sprawozdawczosci-organizacji-pozarzadowych/

https://www.money.pl/gospodarka/rzad-zlustruje-organizacje-pozarzadowe-zaczyna-sie-nagonka-6640779529984704a.html

fot.:pixabay

fot.: Narodowy Instytut Wolności

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także