Felieton

Czuwaj! Inicjatywy harcerskie finansowane przez ROHIS

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: źródło: elements.envato.com

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”

Społeczność Całym Życiem zrzesza organizacje harcerskie funkcjonujące na terenie RP. Przyjęta nazwa nawiązuje do funkcjonującego niegdyś ogólnopolskiego ruchu harcerskiego Ruch Całym Życiem, działającego w ramach ZHP, a także bezpośrednio do słów Przysięgi Harcerskiej. W obrębie społeczności realizowane są przeróżne projekty, promujące instytucję harcerstwa samą w sobie jak również wartości wyznawane przez organizacje harcerskie i skautowskie. Inicjatywy podejmowane przez Całym Życiem finansowane są z funduszy programu ROHIS.

źródło: youtube.com

Do społeczności Całym Życiem należą: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Skauci Europy, Stowarzyszenie Harcerskie, Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka Wieczorkiewicza, Royal Rangers oraz Skauci Króla.

W ramach Całym Życiem harcerze biorą czynny udział w wielu inicjatywach, takich jak szkolenia, kursy, organizowane przez nich wystawy czy fora. W grudniu 2020 roku odbył się egzamin państwowy kończący kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, dzięki czemu harcerze mogli zyskać tytuł „ratownika”. W tym roku udział w kursach wzięło blisko 240 harcerzy. Ponadto harcerze uczą się wielu pożytecznych umiejętności „technicznych”, takich jak przykładowo wiązanie lin w celu przeprawienia się przez rzekę. Obecnie, jedną z inicjatyw Całym Życiem jest przeprowadzane badanie dotyczące postrzegania ruchu harcerskiego i skautowego w polskim społeczeństwie. Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić ankietę.

Harcerze edukują w pandemii

Pandemia pokrzyżowała plany wielu i znacznie utrudniła życie społecznikom. Od miesięcy codziennie niegdyś działania harcerzy musiały zostać wstrzymane bądź w znacznym stopniu ograniczone. Wolontariat, mimo warunków epidemiologicznych ma się dobrze i wciąż się rozwija. Niestety zbiórki harcerskie, gry miejskie i inne inicjatywy młodzieży skautowej musiały zostać przeniesione w przestrzeń wirtualną. Całym Życiem również musiało zmierzyć się z nową rzeczywistością i teraz przy pomocy hasztagu #harcerzdba rozpowszechnia wiedzę związaną z zachowaniem reżimu sanitarnego i obowiązujących przepisów. Hasztagiem opatrzone są grafiki informacyjne, ich forma jest prosta i łatwo dostępna dla wszystkich grup wiekowych.

Forum o wychowaniu

W listopadzie 2020 roku odbyło się Forum o wychowaniu – konferencja naukowa dotycząca metod wychowawczych stosowanych w harcerstwie oraz ich przyszłych kierunków. Tegoroczna, druga edycja, kładła nacisk na rolę relacji, nie tylko między wychowankami, ale również między wychowawcami. Zwrócono również uwagę na ogólną rolę środowiska, w którym wychowywane jest dziecko i jaki wpływ ma to na jego zachowania, osobowość, kontakty międzyludzkie a w rezultacie na całe życie. Bowiem nie tylko rodzice wychowują dziecko. Za całokształtem wychowania stoją wszyscy ludzie, które dziecko napotkało na swojej drodze: rodzina, nauczyciele, szkolni rówieśnicy, znajomi, sąsiedzi. Można powiedzieć, że człowiek od pierwszych chwil swojego życia „kolekcjonuje” schematy myślenia czy zachowań, by później, w trakcie życia dostosować je do własnych predyspozycji.

Źródła: strona Całym Życiem, profil Całym Życiem na Facebooku, Ruch Całym Życiem

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

#NarzędziaDlaNGO: program graficzny Canva

Aktualności

Oświadczenie NIW-CRSO