Grant

Czas na Onkologię – projekt edukacyjny

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Konkurs organizowany jest w ramach projektu Onkologiczny Fundusz Grantowy. Jego celem jest wyróżnienie projektów edukacyjnych i eksperckich, które dotychczas nie otrzymywały środków z innych instytucji. Projekty biorące udział w konkursie muszą być zgodne z myślą przewodnią Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. Można uzyskać wsparcie finansowe w przedziale od 3 tys. do aż 13 tys. zł. 

Główne zamysły konkursu

Polska Liga Walki z Rakiem za pomocą Onkologicznego Funduszu Grantowego, dała szansę na aktywizację i realizację projektów przez organizacje pozarządowe, szkoły, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Ich celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat chorób onkologicznych zwiększeniu udziału społecznego w działaniach prowadzonych na rzecz zwalczania tego typu chorób.

Przedmiot i kalendarium konkursu 

Tematyka konkursu oscyluje wokół trzech kategorii, w ramach których wyłonione zostaną najlepsze prace:

  1. Onkologia w czasach pandemii
  2. Onkologia w warunkach domowych
  3. Jak poprawić skuteczność profilaktyki pierwotnej i wtórnej?

Propozycje projektów można przesyłać do 12 października 2020 roku na adres e-mail: onkogranty@ligawalkizrakiem.pl. Natomiast wyniki IV edycji mają zostać ogłoszone do 20 stycznia 2021 roku. 

Czas na Onkologię

Pod powyższym hasłem powstała Polska Koalicja Onkologiczna, a co za tym idzie, Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015- 2024. Jak możemy przeczytać na stronie programu, ma on na celu zmniejszenie zachorowalności na nowotwory oraz ogólną poprawę jakości życia osób cierpiących na choroby onkologiczne Początkowo inicjatywa dotyczyła jedynie analiz oraz raportów dotyczących przeróżnych aspektów funkcjonowania ochrony zdrowia pod kątem leczenia chorób nowotworowych. Z czasem jednak rozrósł się wśród innych środowisk dążących do tego samego celu – nadaniu priorytetu onkologii w debacie o zdrowiu publicznym. 

źródła:

http://www.walkazrakiem.pl

http://www.walkazrakiem.pl/o-strategii

https://ligawalkizrakiem.pl/projekty/177-onkologiczny-fundusz-grantowy/363-konkurs-grantowy-onkogranty-iv

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także