Felieton

Centrum Kultury Polskiej w dawnym Stanisławowie na Ukrainie

icon
icon
6 minut
Udostępnij

Mimo zmiany granic i przesiedleń znacznej ludności narodowości polskiej na tereny odzyskane, do dziś na Kresach żyje sporo Polaków, którzy zachowali swoją tożsamość. Nad utrzymaniem tożsamości działa Centrum Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku – dawnym mieście Stanisławów. Więcej na temat Centrum w nowym felietonie dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku prowadzi działalność kulturalną i zrzesza osoby z inicjatywą, zainteresowane zdobywaniem wiedzy. Odbywają się w nim konferencje, imprezy literackie, wydarzenia i spotkania artystyczne z ciekawymi ludźmi, którzy chętnie dzielą się swoimi pomysłami i doświadczeniem. Centrum jest idealnym miejscem dla osób chcących poznać nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach, polską kulturę i nauczyć się języka polskiego, który to przydaje się osobom planujących studia w Polsce. Z roku na rok wzrasta liczba zainteresowanych działalnością Centrum, co świadczy na rzecz jego atrakcyjności i popularności.

Ważnym elementem w działalności Centrum jest biblioteka, gdzie zainteresowani czytelnicy znajdują literaturę polską, tłumaczenia światowej literatury, publikacje o Polsce, Unii Europejskiej i aktualną polską prasę. Centrum jest miejscem spotkań wielu narodowości. Instytucja prowadzi pracę na rzecz dialogu, porozumienia i współpracy, a jej działania budowane są na bazie potrzeb i oczekiwań Polaków oraz Ukraińców. W ofercie posiadają projekty stałe, roczne, międzynarodowe, dla wszystkich kategorii wiekowych. Praca Centrum odgrywa ważną role na rzecz zaciemniania przyjaznych relacji i stosunków między Polakami i Ukraińcami.

Działalność Centrum można podzielić na trzy grupy projektów:

Polska mniejszość narodowa

W tej grupie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego od 2016 roku organizuje Dni Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie. Corocznie imprezie towarzyszą wystawy, koncerty, prelekcje oraz spotkania muzyczno-taneczne. Głównym jej celem jest promowanie szeroko pojętej kultury polskiej, tradycji, historii, języka polskiego, dziedzictwa narodowego i nawet walorów kulinarnych.

Przy Centrum został stworzyło również Klub Seniora „Złota Jesień”. W Centrum odbywają się spotkania tematyczne o autentycznych tradycjach, kulturze polskiej i historii. Co ciekawe, w podobnych spotkaniach często biorą również udział osoby młode, co stwarza platformę dla wymiany międzypokoleniowej. Dla osób starszych placówka jest przestrzenią do dalszego rozwoju. Członkowie Klubu uczestniczą w wyjazdach krajoznawczo-historycznych, zajęciach edukacyjnych dotyczących m.in. obsługi komputerów, nawiązują nowe znajomości.

Edukacja

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego prowadzi kursy z języka polskiego, połączone z nauką kultury, tradycji oraz elementów historii i geografii Polski. Metody stosowane przez nauczycieli w trakcie zajęć wspierają rozwój umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania w języku polskim, są dostosowane do wieku oraz indywidualnych potrzeb uczniów.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska na przestrzeni dziejów” była wymyślona i jest realizowana od 2016 roku po to, aby mówić o historii wielonarodowościowego Stanisławowa i podkreślać jego walory kulturowe, gospodarcze, administracyjne. Podczas konferencji swoje referaty wygłaszają zarówno polscy, jak też ukraińscy naukowcy, historycy i krajoznawcy, co pozwala na rozszerzenie poglądów na poszczególne kwestie historyczne, a też jest dobrą bazą do gruntownego dialogu międzynarodowego. Tradycyjnym efektem konferencji jest publikacja, zawierająca materiały naukowców, wygłoszone podczas wydarzenia.

Projekty socjalne

Forum Młodych Polaków na Ukrainie to inicjatywa, która rok rocznie gromadzi młodych przedstawicieli środowiska polskiego z różnych zakątków państwa. Jej głównym celem jest tworzenie silnej, zintegrowanej i współpracującej ze sobą wspólnoty młodych, aktywnych społecznie Polaków i osób polskiego pochodzenia. W trakcie Forum młodzież bierze udział w omówieniu ważnych kwestii społeczno-politycznych, mówi też o miejscu Polaków na Ukrainie. Dla wielu młodych ludzi projekt jest okazją, aby wzmocnić swoje kompetencje liderskie. W ramach Forum nie brakuje również spotkań z przedstawicielami polskiej dyplomacji czy osób z świata polityki. Corocznym elementem Forum są mini projekty, pisane i realizowane przez uczestników wydarzenia. Dotychczas takich lokalnych projektów w ramach Forum udało się organizatorom zrealizować prawie 50. Forum Młodych Polaków na Ukrainie jest realizują od 2015 roku. Dotychczas do inicjatywy dołączyło ponad 250 osób. Pomysł ten budzi jest bardzo potrzebną inicjatywą, utrzymującą jedność i współprace Polaków mieszkających na Ukrainie, umożliwiającą im wspólne utrzymanie tożsamości.

Wolontariat

Ważnym elementem działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego jest praca z młodzieżą oraz inwestycja w jej systematyczny rozwój. Przy organizacji działa grupa wolontariuszy. Jest to aktywna młodzież, która poprzez wolontariat zaczyna pierwsze próby realizowania siebie w świecie, chce rozwijać swoje umiejętności i doskonalić wiedzę, a także pracować dla ludzi poprzez organizowanie różnych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych. Co ważne, wolontariuszami Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego są nie tylko osoby polskiego pochodzenia, ale również Ukraińcy, którzy poprzez wolontariat chcą lepiej poznać kulturę polską, nawiązać kontakt z rówieśnikami z Polski oraz poznać ciekawych ludzi.

Od 2017 roku ważnym elementem działalności medialnej Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano‑Frankiwsku jest Radio CKPiDE. Powstało ono z myślą o integracji polskiego społeczeństwa w dawnym Stanisławowie, promocji nauki, sztuki, gospodarki oraz szeroko pojętej kultury polskiej. Początkowo audycje Radia CKPiDE stanowiły rozmowy tematyczne z ciekawymi ludźmi czy prelegentami spotkań historycznych i kulturalnych, organizowanych przez Centrum. W swoim podcaście radio emitowało również cykl audycji przypominających jak i dzięki komu Polska powracała na mapy Europy, a także wspomnienia Tadeusza Olszańskiego, urodzonego w Stanisławowie, pokazujące obraz tego miasta w pierwszej połowie XX wieku. Obecnie Radio CKPiDE wydaje dwie audycje miesięcznie, podsumowujące działalność Centrum Kultury Polskiej i organizacji polskich w mieście za pewien okres oraz mówiące o współpracy polsko-ukraińskiej w różnych obszarach tematycznych. W 2020 roku w Radiu CKPiDE pojawiła się nowa rubryka – przegląd polskich i ukraińskich mediów, w którym są przedstawiane najaktualniejsze wydarzenia z Polski w języku ukraińskim, a wydarzenia, które miały miejsce na Ukrainie po polsku.

Działalność Centrum jest bardzo obszerna i prężna, pełni ważną rolę w utrzymywaniu polskości na terenach które niegdyś były ważną jej częścią, jednak historia potoczyła się dla nich inaczej, pozostawiając je poza granicami naszego kraju. Zaś ich praca stanowi ważną część i wkład w budowanie przyjaznych relacji polsko-ukraińskich, opartych na poszanowaniu praw, języka, kultury i wzajemnym zrozumieniu.

Łukasz Musiatowicz

Źródła:

https://www.ckpide.eu/pl/o-nas/misja-i-zadania

fot. Centrum Kultury/youtube

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa na Dolnym Śląsku