Felieton

Bractwa Kurkowe – strzelecka tradycja

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Europejskie Stowarzyszenie Strzelców Historycznych zrzesza na całym świecie 3 mln członków. Wśród nich Polaków należących do Bractw Kurkowych. Kultywują piękną tradycję mieszczan i uczestniczą w wydarzeniach o charakterze patriotycznym.

Bractwa Kurkowe swą genezę mają na średniowiecznych miejskich murach. Wówczas to rekrutowano i szkolono mieszkańców na wypadek oblężenia. Na bazie struktury społecznej danego średniowiecznego miasta formowano strukturę obrony. W kolejnych wiekach udoskonalano ten system, a obrońcy wraz z modernizacją uzbrojenia stawali się strzelcami. Jest to o tyle istotne, iż szlachta była prawnie zobowiązana do obrony kraju i siłą rzeczy związana z wojennym rzemiosłem. Bractwa Kurkowe pozwalały, więc nie-szlachcie wykazywać się męstwem, odwagą i kunsztem wojskowym. Najdłuższe odnotowane w zachodnich kronikach tradycje mają w Polsce Bractwo św. Jerzego z Gdańska i krakowskie Bractwo Kurkowe. Bractwa miały problemy pod zaborami, zwłaszcza w zaborze rosyjskim, ponieważ Moskwa tępiła każdą aktywność niepodległościową Polaków. Szkolenie strzeleckie potęgowało strach zaborców, stąd wiele kurkowych tradycji I RP przepadło. Na Mieszczańskie Towarzystwo Strzeleckie zgadzały się ostatecznie władze austriackie (wyzyskujące w swej polityce chęć polskiej młodzieży do strzelectwa).

Okres Międzywojnia był dla Bractw Kurkowych czasem odrodzenia. Widzimy to także po 1989 roku, gdzie piękne szaty i uniformy braci zdobią w zasadzie większość patriotycznych rocznic oraz uroczystości. Co ciekawe nazwa pochodzi nie od „kurka” a od „kury” a dokładniej koguta do którego celowano by ćwiczyć. Najczęstszym symbolem bractwa są, więc koguty.

mb/muzhp.pl/bractwo-kurkowe.pl

fot.pixabay

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Kongres 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej

Aktualności

Antydefamacja po polsku