Autorzy

icon

Szymon Dziubicki

Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i podyplomowego kursu National Security, Intelligence and Information Operations na Daniel Morgan School of National Security w Waszyngtonie. Pracuje jako prawnik zajmujący się zagadnieniami z zakresu prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego. Od sześciu lat zaangażowany w działalność trzeciego sektora. Członek Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej. W ramach konfederacji realizuje projekty dotyczące dostępu do informacji publicznej, praw obywatelskich i samorządu terytorialnego. Członek Zespołu Eksperckiego dot. Reformy systemu horyzontalnego finansowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Publikacje

Subscribe to our newsletter