Autorzy

icon

Karolina Pawłowska

Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris. Doktorantka w Katedrze Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka wielu artykułów naukowych na temat historii doktryn politycznych i prawnych, socjologii prawa, demografii i prawa międzynarodowego. Absolwentka stażu naukowego na amerykańskim uniwersytecie Institute of World Politics w Waszyngtonie.

Publikacje