Autorzy

icon

Jan Rudnicki

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy i wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji z dziedziny historii prawa i prawa porównawczego. Wykorzystuje przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej w praktyce prawniczej oraz we własnych badaniach.

Publikacje

Subscribe to our newsletter