Bez kategorii

Aborcja nie jest alternatywą. Lista organizacji wspierających macierzyństwo

icon
icon
10 minut
Udostępnij

W ostatnim czasie istnieje duży spór odnoszący się do aborcji. Powstał on pomiędzy środowiskami lewicowym popierającymi tego typu działania a konserwatystami, którzy definitywnie i ostatecznie odrzucają taką możliwość. Jednak czy aborcja to naprawdę jest jedyny wybór dla kobiety będącej w trudnej sytuacji życiowej z dzieckiem? – dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Przedstawiam kilka organizacji niosących pomoc kobietom w ciąży, znajdujących się w szczególnych i trudnych sytuacjach.

POLSKIE STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zgodnie ze statutem prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i naukową służącą obronie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Organizacja ta oferuje również różnorodną pomoc takim osobom jak: kobietom w ciąży, matkom samotnie wychowującym dzieci (w szczególności niepełnosprawne) i ubogim rodzinom wielodzietnym.

Jeśli kobieta jest w trudnej sytuacji materialnej i boi się, że nie uniesie kosztów utrzymania swojego dziecka, tutaj czekają osoby, które jej pomogą. W tym celu Stowarzyszenie uruchomiło „Fundusz wsparcia rodziny”. Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, przekazywane są paczki żywnościowe. Ubiegać się o nie mogą samotne matki lub rodziny znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Prowadzimy pomoc dla dzieci niepełnosprawnych w formie „Funduszu Ochrony Życia Dziecka Poczętego Chorego i Niepełnosprawnego”. Jeżeli matka ma starsze dzieci w wieku szkolnym, może starać się o dofinasowanie na podręczniki i przybory szkolne. Jeżeli będzie taka potrzeba, Stowarzyszenie pomoże w znalezieniu odpowiedniego konsultanta/specjalisty np. lekarza lub psychologa.

FUNDACJA JAVNI

Fundacja Javni powołana została w celu wsparcia małoletnich rodziców w wychowaniu własnych dzieci, zdobyciu wykształcenia i podjęcia pracy zawodowej. Wszyscy członkowie fundacji działają tu, bo jak piszą ,,kochamy życie’’. Ich zespół to: mediatorzy, prawnicy, lekarze, położne, pielęgniarki, księża, psychologowie, naprotechnolodzy, doradcy zawodowi, czyli szereg osób potrzebnych do profesjonalnej pomocy, osobom zderzającym się z niełatwą i wymagającą sytuacją, jaką jest ciąża w młodym wieku.

FUNDACJA MAŁYCH STÓPEK

Każdego tygodnia pomagają średnio jednej kobiecie. Organizują akcję „paka dla niemowlaka”, „pielucha dla malucha”, zapewniając co roku roczny zapas pieluch dla około 60 dzieci. Zajmują się wsparciem materialnym, psychologicznym, medycznym i przede wszystkim gwarantują swoją obecność. Nie zostawią kobiety samej. Ksiądz Tomasz Kancelarczyk i wolontariusze BMS-u stają na głowie, żeby pomagać matkom i ich dzieciom w taki sposób, którego potrzebują, żeby ich historia mogła zakończyć się pozytywnie, tak jak historie wielu kobiet, które przeszły przez podobną sytuacje. Posiadają już bardzo duże doświadczenie tej kwestii.

EVANGELIUM VITAE

Siostry prowadzące fundację „Evangelium Vitae” zajmują się… wszystkim! Działają głownie we Wrocławiu, ale jeśli jesteś z innego miasta, również możesz się z nimi skontaktować i z pewnością postarają się Ci pomóc, jak tylko będą mogły. W prowadzonej przez nie Poradni Rodzinnej możesz skorzystać z wsparcia prawnego jeśli potrzebujesz dowiedzieć się czegoś z zakresu prawa karnego, rodzinnego, prawa pracy, prawa finansowego. Zainteresowana osoba dowie się, jak można wyegzekwować alimenty albo jak starać się o odpowiednie zapomogi. Może skorzystać z pomocy psychologa i psychoterapeuty – jeśli przechodzi kryzys w swoim związku, zmagasz się z depresją, zaburzeniami nastrojów, zaburzeniami odżywiania, problemami wychowawczymi, doradcy rodzinnego – także dla osób głuchoniemych i niedosłyszących oraz ich rodzin. Oferują one również terapeutę – jeśli kobieta doświadczyła traumatycznych przeżyć związanych z przemocą domową, i nie może poradzić sobie z utratą dziecka nienarodzonego lub z tym, że dokonała aborcji, jeśli boi się, czy podoła psychicznie nad opieką dziecka z niepełnosprawnościami.

W Fundacji Evangelium Vitae, kobiety znajdują pomoc, w sytuacji kiedy dowiedziały się, że ich dziecko jest na tyle poważnie chore, że najprawdopodobniej nie będzie żyć długo. Korzystając z pomocy Wrocławskiego Hospicjum Perinatalnego fundacja oferuje poród w godnych warunkach. Prowadzi również wrocławskie Okienko Życia. Działa tu też Bank Niemowlaka, a pracujący w nim wolontariusze pomogą skompletować wyprawkę dla dziecka lub zaopatrzają w artykuły potrzebne także dla starszych dzieci.

FUNDACJA RAK N’D ROLL – BOSKIE MATKI

Idea Boskich Matek:

„Ani razu nie pomyślałam o usunięciu ciąży, nawet przez sekundę. Chociaż namawiali mnie do tego wszyscy lekarze. I w Polsce, i za granicą. Wszędzie słyszałam, że bezwzględnie powinnam usunąć ciążę, że nie ma innego wyjścia. W czasie tych strasznych wizyt miałam w głowie tylko jedną myśl: „Muszę szukać dalej”. (…) Miałam dziwną pewność, że za chwilę otworzą się jakieś drzwi.”

„Magda, miłość i rak” – A. Mrowińska; Wyd. Zwierciadło

To słowa Magdy Prokopowicz, założycielki Fundacji Rak’n’Roll. W 2009 roku dały początek idei Boskich Matek – kobiet, które w imię miłości do swego dziecka, mają odwagę rzucić wyzwanie systemowi, który nakłania je do przerwania ciąży. W tak dramatycznej sytuacji, mają odwagę dokonać własnego wyboru. Są odważne, pełne miłości, wspaniałe – boskie.

Założycielka fundacji po raz pierwszy wprowadziła temat ciąży i raka do przestrzeni publicznej. Po jej własnych doświadczeniach, walce o możliwość leczenia onkologicznego i zachowania ciąży, głośno mówiła o tym, że „z rakiem można żyć, a nawet dawać życie”. Leoś urodził się zdrowy i był Jej wielkim szczęściem.

Tymczasem ciągle około ¾ kobiet w ciąży, u których zdiagnozowano nowotwór słyszy, czasem wielokrotnie, że powinny usunąć ciążę i dopiero wtedy poddać się leczeniu. Zarówno badania naukowe, jak i doświadczenie onkologów leczących takie kobiety pokazują, że ciąża nie jest przeciwwskazaniem do chemioterapii. W ciąży można leczyć się onkologicznie i urodzić zdrowe dziecko.

Fundacja Rak’n’Roll uruchomiła Program kompleksowej opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka „Boskie Matki”. Dziewczyny dostają wszechstronną opiekę: onkologiczną, ginekologiczną, psychologiczną, położniczą, rehabilitacyjną, urodową – każdą. Chcą i dbają o to, żeby niczego im nie zabrakło. Stworzenie miejsca, gdzie kobiety w ciąży chore na raka znajdą wsparcie i profesjonalną pomoc, było marzeniem założycielki. Dzieło to jest kontynuowane przez kolejnych pełnych pasji i oddania ludzi. Opieka oferowana w ramach Programu fundacji jest bezpłatna.

FUNDACJA DLA ŻYCIA I RODZINY IM. ŚW. JANA PAWŁA II

Przyszłe matki mogą tu skorzystać z m.in. bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, dietetycznego. Fundacja pomaga kobietom w niespodziewanej ciąży, osobom przechodzącym przez nerwice, depresje, rodzicom, których dzieci sprawiają trudności wychowawcze. Wspiera także rodziców po stracie dziecka.

PORADNIA BIOETYCZNA

Poradnia Bioetyczna to pierwsze tego typu w Polsce miejsce, w którym każdy zainteresowany może uzyskać informację lub poradę na tematy związane z bioetyką oraz otrzymać wsparcie i pomoc w rozwiązaniu trudnych dylematów moralnych związanych z początkiem, trwaniem lub końcem życia. Wykwalifikowany zespół bioetyków, wśród których znajdują się m.in. lekarze, pracownicy służby zdrowia, prawnicy, teolodzy i filozofowie, udziela informacji w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego oraz zasady personalizmu chrześcijańskiego.

W szczególny sposób udzielają porad w zakresie ochrony życia ludzkiego na każdym etapie – od poczęcia do naturalnej śmierci, niepłodności (in vitro, naprotechnologia i adopcja), diagnostyki prenatalnej, aborcji, ciąży pozamacicznej, transplantacji, etyki lekarskiej, a także opieki nad pacjentem w stanach terminalnych (uporczywa terapia, sedacja, stosowanie środków p/bólowych, reanimacja i resuscytacja, eutanazja).

FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP

Jeśli któreś z rodziców przyszłego dziecka znalazło się w trudnej sytuacji życiowej z powodu „niechcianej ciąży”, może się tutaj skontaktować z fundacja, zanim podejmie „nieodwracalną decyzję” o aborcji. Są dobre i złe rozwiązania, bardzo często te tzw. szybkie rozwiązania wcale nie są dobre, gdyż ich konsekwencje mogą ciągnąć się za nami przez wiele lat, pozbawiając radości życia. Pomaga ona po prostu pomóc podjąć kobiecie dobrą decyzję, której nie będzie musiała nigdy żałować.

Jak mogą pomóc?

Między innymi po przez konsultacje psychologiczne. Oprócz spotkań indywidualnych oferują również terapię grupową. Poradnictwo prawne. Jak przeprowadzić „adopcje ze wskazaniem” lub znaleźć właściwą rodzinę zastępczą oraz załatwić wszelkie formalności z tym związane. Pomoc socjalna. Dotyczy kobiet, które potrzebują tymczasowego schronienia aby „donosić ciążę” i urodzić dziecko. Pomoc w opiece nad noworodkiem. Dotyczy kobiet, które zrezygnowały z aborcji i zdecydowały się na macierzyństwo.

MAMA NIE JEST SAMA

Sytuacje kryzysowe nigdy nie są dobrym momentem na podejmowanie życiowych decyzji. Kobieta w ciąży lub z małym dzieckiem zawsze powinna być otoczona szczególną opieką. Projekt „Mama nie jest sama” to:

–  Portal internetowy dla mam, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i osób, które chcą im pomóc

–  Telefon informacyjno-pomocowy

STOWARZYSZENIE GAUDIUM VITAE IM. STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest obrona dziecka poczętego, wspieranie samotnych matek i ubogich rodzin. Stowarzyszenie wspiera m.in. matki w trudnej sytuacji życiowej, które zostały odrzucone przez rodzinę, partnerów, borykają się z ubóstwem, wahają się z decyzją o urodzeniu dziecka oraz są zagrożone z powodu choroby, niepełnosprawności lub patologii.

STOWARZYSZENIE DWIE KRESKI

Stowarzyszenie Dwie Kreski zajmuje się pomocą kobietom w ciąży. Prowadzeniem telefonów zaufania dla kobiet, które zobaczyły Dwie Kreski na teście i w związku z tym znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Otaczają kobiety opieką i troską. Ich motto to “Nie oceniamy, pomagamy”. Jak podają na swojej stronie: ,,Każde życie ma dla nas ogromne znaczenie. Wiemy, że wspierając mamę, pomagamy całej rodzinie. Chcemy, aby żadna kobieta nie czuła się samotna.’’. Pomagają kobietom, zapewniając im wsparcie psychologiczne, pomoc materialną, porady prawne, wsparcie duchowe.

Jak czytamy,rola i wsparcie z strony tych organizacji jest bardzo duża. Dlatego też należy informować o nich społeczeństwo, by osoby mogące potrzebować ich pomocy miały szanse skorzystać z ich pomocy. Miedzy innymi dlatego by mogły spełniać swoją role, a ludzie w trudnych sytuacjach życiowych wiedzieli że nie są sami  i że są ludzie niosący pomoc, w sytuacjach kiedy człowiek żyje w przeświadczeniu że jest z jakimś problemem sam.

Łukasz Musiatowicz

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Dwie_Kreski

Strona Główna

Pomoc

Magda

https://dwiekreski.pl/

Strona główna

http://gaudium-vitae.eu/

Strona główna

Strona główna

„>

https://www.zycierodzina.pl/https://www.zycierodzina.pl

Strona startowa

Fundacja

Strona główna

fot. youtube/polskiestowarzyszenieobrońcówżycia

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

W Małopolsce powstanie las

Aktualności

Spotkanie networkingowe: porozmawiajmy o work-life balance