Bez kategorii

Zostań Ambasadorem Młodego Pokolenia – II Edycja konkursu

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem zaprasza do udziału w konkursie „Ambasador Młodego Pokolenia RP – II Edycja”. Konkurs skierowany jest do młodych osób zaangażowanych w działalność społeczną i obywatelską a także do organizacji, które tą działalność wspierają.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie działalności młodych osób i podejmowanych przez nich inicjatyw oraz zwiększenie zaangażowania młodego pokolenia Polaków w działalność społeczną i obywatelską a także zachęcanie szkół, organizacji pozarządowych, samorządów, młodzieżowych rad, środowisk naukowych i firm do działania na rzecz młodzieży.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Zgłoszenie do Konkursu przesyłać może każda osoba fizyczna do 30. roku życia, każda organizacja pozarządowa oraz młodzieżowa rada. Zgłoszenia wraz z umotywowaniem danej kandydatury, należy przesłać do 1 września 2023 roku na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Zgłoszenia przesłane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach:

1. Lider Młodego Pokolenia – wzór godny naśladowania;

2. najaktywniejsza Młodzieżowa Rada Gminy/Młodzieżowa Rada Powiatu/Młodzieżowy Sejmik Województwa;

3. najbardziej przyjazny młodzieży samorząd lokalny w Polsce – gmina/powiat/województwo;

4. mecenas młodego pokolenia – osoba, która swoimi działaniami przyczynia się do wspierania postulatów ludzi młodych, działa aktywnie na rzecz młodzieżowego sektora – osoba fizyczna;

5. organizacja pozarządowa wspierająca działania młodych ludzi;

6. najprzyjaźniejsza firma wspierająca swoimi działaniami ludzi młodych;

7. najciekawsze wydarzenie wspierające rozwój polityki młodzieżowej w Polsce;

8. najaktywniejsza i działająca na rzecz młodego pokolenia szkoła/uczelnia/środowisko naukowe.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Sklep charytatywny fundacji „Naszpikowani”.

Aktualności

Czy święty Mikołaj jest działaczem społecznym?

Aktualności

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki