Komunikaty

Za nami IX posiedzenie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Program posiedzenia realizowany był bardzo dynamicznie. Rozmawiano z zaproszonym gościem – Panem Piotrem Klagiem, dyr. Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej o konsultacji Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030. Przedstawiciele DRDPP dołączyli do zespołu roboczego nad strategią na ostatnim jej etapie, dlatego też część uwag została przyjęta. Rada jest zainteresowana konsultacją tego strategicznego dokumentu i wniesieniem swoich kolejnych uwag.

Co więcej, Artur Kowalik, dyr. Departamentu Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przedstawił informację o stanie prac przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Rada bardzo aktywnie włączyła się do działań na rzecz RPO WD oraz na rzecz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Należy podkreślić, że do prac nad RPO włączyła się nieformalna grupa 24 podmiotów skupiająca aż 270 organizacji oraz 40 instytucji pomocy społecznej. Grupa ta opracowała swoje postulaty w zakresie celów RPO, uwagi do diagnozy oraz wniosek o zarządzenie Funduszem Sprawiedliwiej Transformacji na poziomie wojewódzkim.

Ze spraw organizacyjnych, podjęty został temat zabezpieczenia środków przez UMWD na organizację Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, RDPP z woj. dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego. Omówiono również szczegóły współorganizacji otwartego Spotkania z organizacjami obywatelskimi w woj. dolnośląskim w dn. 28.04.

Udało się także nawiązać kontakt z przewodniczącą Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej (DSRS) i ustalić wstępne daty wspólnych spotkań. Pierwsze takie spotkanie z Prezydium DSRS odbędzie się podczas posiedzenia DRDPP, natomiast kolejne wspólne, fizycznie w miesiącach letnich.

Pan Wojtek Biliński , przewodniczący Zespołu ds. zadań publicznych przedstawił informację z rozpoczętych prac nad analizą ogłaszanych konkursów w poszczególnych departamentach UMWD. Celem pracy tego Zespołu jest doprowadzenie do jak najbardziej ujednoliconych oraz uproszczonych procedur konkursowych. Zespół pracuje obiegowo, a swoje działania podsumowuje w dzień posiedzenia DRDPP.

W części dedykowanej wolnym wnioskom Małgorzata Franczak zgłosiła propozycję wspólnego spotkania DRDPP z Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych; Renata Pędziwiater przypomniała o możliwości zgłoszenia nominacji do Nagrody Prezydenta RP Dla Dobra Wspólnego. Pojawiła się propozycja Rafała Borzyńskiego, aby w kategorii dzieło nominować Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziennego „Nasz Dom” stworzony przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Z kolei Waldemar Weihs zaproponował, by w kategorii osobowość nominować Alicję Szatkowską, natomiast w kategorii organizacja – Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Na koniec Irena Krukowska-Szopa zwróciła uwagę, aby konsultację Programu Współpracy na 2021 r. przeprowadzić wcześniej niż w wakacje, tak aby większe grono organizacji mogło uczestniczyć w tym procesie.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 20 maja br. od godz. 13:00.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Nowi członkowie strony pozarządowej RDPP wybrani

Aktualności

II Kongres Inicjatyw Pozarządowych