Grant

Wsparcie finansowe dla kół gospodyń wiejskich

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie kół gospodyń wiejskich. Na rok 2020 pozostało do wykorzystania jeszcze ponad 11 mln zł z budżetu państwa. Wnioski można składać do 30 września 2020 r.

Kto może wnioskować?

O pomoc mogą się starać koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wpis do Rejestru jest konieczny, ponieważ na jego podstawie zostanie określona liczba członków KGW, a co za tym idzie wysokość wnioskowanej pomocy. Kryteria wysokości pomocy wyglądają następująco:

  • więcej niż 30 członków – 3 tys. zł
  • od 31 do 75 członków – 4 tys. zł
  • ponad 75 członków – 5 tys. zł

Zobowiązania wnioskodawców

Podmioty, które chcą uzyskać pomoc z Agencji Restrukturyzacji, zobowiązane są do spełnienia kilku warunków. Muszą wykorzystać otrzymane środki w całości do końca tego roku, tj. do 31 grudnia 2020 r. W tym terminie powinny także rozliczyć przyznaną pomoc poprzez przedłużone sprawozdania o wydatkowaniu pomocy. Konieczne jest, aby w przypadku niewykorzystania kwoty bądź wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem, KGW dokonały zwrotu sumy. W wypadku sytuacji niejasnej, KGW zobowiązane są do okazania dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy. Zalecane jest przechowywanie wszelkich dokumentów potwierdzających wykorzystanie pomocy, ponieważ ARiMR może zażądać ich udostępnienia do roku od otrzymania pomocy.

Na jakie cele przeznaczyć pomoc

ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. określone zostały cele, na które koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć otrzymaną pomoc finansową. Są to m.in.:

  1. Prowadzenie działalności społeczno- wychowawczej, oświatowo- kulturowej oraz na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
  2. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet, 
  3. Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
  4. Upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
  5. Reprezentacja interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
  6. Rozwijanie kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej.

Szczegóły dotyczące wniosków 

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać za pomocą platformy ePUAP, wysłać pocztową przesyłką rejestrowaną, zostawić we wrzutni dostępnej w placówce terenowej lub dostarczyć osobiście. Nie ważne jaką drogą dostarczony będzie wniosek, należy go złożyć u kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na stronie arimr.gov.pl znajdują się wzory wniosków o przyznanie pomocy, sprawozdań z wydatkowania pomocy, instrukcje i obowiązujące akty prawne.

źródła:

https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

poZY$Kajmy – PolakPotrafi.pl