Wydarzenia

Wiedza ekspercka dla NGO

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: źródło: elements.envato.com

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje już drugą edycję programu szkoleniowego Efektywne NGO będącego odpowiedzią na potrzeby polskich organizacji pozarządowych. Organizatorzy zidentyfikowali najistotniejsze problemy dotykające polskie NGO, takie jak ciągłe braki w funduszach czy nieznajomość swoich praw i zorganizowali cykle dwudniowych szkoleń. Zapisy mają charakter ciągły – najbliższy termin szkoleń wypada na 22-23 lutego.

Czego dotyczą szkolenia?

Tematyka szkoleń jest na bieżąco konsultowana z uczestnikami, lecz organizatorzy zaproponowali cztery nadrzędne osie tematyczne, wśród których można wybierać. Są to tematy związane z procesem stanowienia prawa, udziałem NGO w konsultacjach publicznych, planowaniem działań, pozyskiwaniem i pożytkowaniem środków finansowych oraz z planowaniem strategicznym celów w procesie powstawania prawa.

Udział NGO w konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne stanowią istotną część uczestnictwa w życiu obywatelskim i publicznym kraju. Organizacja pozarządowe ze względu na swoją znaczącą wiedzę doświadczenia związane ze świadczeniem usług, pracą z ludźmi czy udziałem w najróżniejszych projektach państwowych i nie tylko stanowią bardzo cenne źródło informacji. Biorąc pod uwagę powyższe na pierwszy rzut oka widać jak istotny jest udział NGO w konsultacjach społecznych. Ponadto jest to szansa na reprezentowanie i wypromowanie środowisk lokalnych i bezpośrednio swoich podopiecznych.

Problemy NGO i cele projektu

Jednakże NGO to nie tylko organizacje giganty – przewagę liczebną mają mniejsze podmioty, prowadzone przez osoby często nie mające wystarczającej wiedzy, co skutkuje licznymi problemami. W tym wypadku mniejsze organizacje bardzo często borykają się z niedostatkiem finansów i ciągłą pogonią za potencjalnymi źródłami finansowania czy z nieodpowiednim zarządzaniem strukturą organizacji. Przy takich trudnościach organizacje najczęściej wcale nie myślą o możliwości udziału w procesie stanowienia prawa, nawet mimo faktu, iż w ten sposób są w stanie poprawić swoją sytuację. Stąd też głównych celem projektu jest zapewnienie polskim NGO wiedzę ekspercką z tego zakresu, tak aby docelowo móc włączyć je do procesów legislacyjnych na poziomie centralnym.  

Udział w projekcie

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą spełniać kilka kryteriów. Przede wszystkim szkolenia kierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych, tj. pracowników, członków i wolontariuszy. Konieczne jest wypełnienie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, do pobrania na stronie projektu. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, w oparciu o zasady jawności i bezstronności, w tym o zasady równości szans i równości płci. Uczestnicy będą zobowiązani do podpisania umowy uczestnictwa z organizatorem. Co ważne, uczestnicy, którzy brali udział w pierwszej edycji projektu, nie mogą uczestniczyć w nim ponownie. 

Najbliższe szkolenia

Źródło: Efektywne NGO 2

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

To nie wsparcie dla celebrytów a scenotechników [NGO FACT-CHECK]

Aktualności

Spotkanie networkingowe oraz nagrania spotu