Komunikaty

Studencie, nie czekaj i zgłoś się po Nobla!

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Studencki Nobel organizowany jest każdego roku przez Niezależne Stowarzyszenie Studentów. Jest to konkurs stypendialny, mający na celu wyróżnienie studentów wyznaczających się wybitnymi umiejętnościami w określonej dziedzinie. Może to być coś związane stricte z naukami ścisłymi, ale też z naukami społecznymi czy ze sztuką. Wśród kategorii wymienionych na stronie konkursu znajdują się: nauki techniczne, sztuka, dziennikarstwo i literatura, nauki przyrodnicze i energetyka, fizyka i astronomia, medycyna i farmacja, nauki społeczne, nauki ekonomiczne, a także działalność społeczna.

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie 

Home

 oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Co oczywiste, osoby zgłaszające się muszą mieć aktywny status studenta – mogą to być studia licencjackie, inżynierskie, uzupełniające magisterskie bądź jednolite magisterskie. Doktoranci nie mogą brać udziału w konkursie; jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy doktorant studiuje jednocześnie na jednym z wyżej wymienionych poziomów.

Wypełniony formularz poddany jest weryfikacji przez koordynatorów Nobla, a następnie przez Krajową Komisję Konkursową. W zależności w ramach jakiej kategorii rejestruje się uczestnik oraz tego, jakie osiągnięcia ma na swoim koncie, przyznawane są mu punkty, które następnie będą podstawą w ocenie konkursowej. Rozpiska dotycząca zasad punktacji dostępna jest po kliknięciu w LINK.

Wspomniane punkty przyznawane są w pierwszym etapie konkursu. Po jego zakończeniu, wyłonione 10 finalistów ma obowiązek przesłać filmik w postaci autoprezentacji, jak również dosłać wymagane dane osobowe. Nagrody w konkursie przyjmują formę pieniężną bądź rzeczową, natomiast wysokość nagród niezależni od ich formy może różnić się w porównaniu z latami uprzednimi. Nagrody przyznawane są w ramach każdej z wymienionych wyżej kategorii jednakże, jeśli liczba zgłoszeń byłaby niewystarczająca według opinii organizatorów, nie zostaną w niej przyznane nagrody.

źródło: 

Strona konkursu

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Proszę Państwa, wakacje czas zacząć!