Bez kategorii

Weź udział w spotkaniu z EKES!

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Ocena wdrażania zasady e-spójności w programach finansowanych z EFRR i Funduszu Spójności na lata 2014–2020 – to raport, który jest obecnie przygotowywany przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES). W ramach zbierania materiałów do raportu odbywają się spotkania online z organizacjami pozarządowymi w kilku krajach Unii – w tym w Polsce. Na to spotkanie chcemy Was serdecznie zaprosić!

W Raporcie EKES ocenione będzie funkcjonowanie systemu elektronicznej wymiany danych zapewniającego realizację zasady e-Cohesion w ramach procedur zarządzania, sprawozdawczości, kontroli i weryfikacji programów operacyjnych. Raport posłuży również do dokonania analizy obecnie funkcjonujących systemów IT zapewniających realizację zasady 
e-Cohesion z myślą o możliwości ich upraszczania w perspektywie finansowej 2021-2027. 

Wirtualne spotkania mają na celu zebranie bezpośrednich informacji od beneficjentów programów, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji i organów publicznych, realizujących programy operacyjne w danym kraju. Uzyskane wyniki zostaną przedstawione w załączniku technicznym do Raportu EKES, który zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE.

Pierwsze takie wirtualne spotkanie odbyło się w Rumunii. Udało się wypracować wiele ważnych kwestii, które zostaną poruszone w Raporcie.

11 maja takie spotkanie odbędzie się w Polsce.

Spotkanie zaplanowano od godz. 10.00 do 17.45 online na platformie Interactio przy udziale polskiego tłumacza.


Organizatorzy przewidzieli cztery panele dyskusyjne:

10:00 – 11:30: Przedstawiciele Instytucji Zarządzających i Pośredniczących (Representatives of Managing Authorities & Intermediate Bodies)

11:45 – 13:00: Przedstawiciele Instytucji Certyfikujących i Instytucji Audytowej (Representatives of Certifying Authorities & Audit Authority)

14:30 – 16:00: Przedstawiciele Beneficjentów (Representatives of beneficiaries)

16:15 – 17:45: Przedstawiciele partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego (Representatives of social partners & civil society organisations)


Nie ma przeszkód w tym, aby uczestniczyć tylko w kilku lub jednym panelu.

Prosimy o potwierdzenie do wtorku, 4 maja. Wystarczy wysłać maila na adres Layla.Reiter@eesc.europa.eu, z informacją o uczestnictwie w spotkaniu i wskazaniem, kto będzie uczestniczył w nim z ramienia organizacji. Po otrzymaniu potwierdzenia, przekażemy link umożliwiający połączenie z platformą interactio.  

Oprócz tego prosimy o wypełnienie kwestionariusza
(nawet, jeśli nie zamierzacie wziąć udziału w spotkaniu).

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Archipelag Polskości – zgłoś swoją organizację!

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego na Collegium Intermarium

Aktualności

Polskie organizacje charytatywne odbudowują Bejrut