Komunikaty

Ruszył nabór wniosków PROO 2021

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: niw.gov.pl

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich kierowany jest bezpośrednio do trzeciego sektora. Narodowy Instytut Wolności CRSO mając świadomość licznych potrzeb organizacji pozarządowych opracował dopasowane do nich formy pomocy. Dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach PROO organizacje mogą rozpocząć realizację strategii zrównoważonego rozwoju, budowę kapitału żelaznego czy przeznaczać otrzymane fundusze na bieżąco zaistniałe potrzeby. Program realizowany jest w ramach pięciu priorytetów, nabór w czterech nich jest już otwarty.

 Priorytet 1aPriorytet 2aPriorytet 3Priorytet 4
nazwa priorytetuZrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnegoKapitały żelazne – dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznychRozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskichRozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich
termin składania wnioskówod 1 lutego do 22 lutego 2021 rokuod 1 lutego do 1 marca 2021 rokuod 1 lutego do 1 marca 2021 rokuod 8 marca do 8 marca 2021 roku
maksymalna wysokość dotacji700 tys. zł500 tys. zł200 tys. zł300 tys. zł
czego dotyczyrozwój instytucjonalny organizacjirozpoczęcie budowy kapitału żelaznego organizacji realizacja celów statutowych poprzez monitorowanie bieżących wydarzeń oraz współtworzenie debaty publicznejrozwój organizacji analityczno-badawczych
Opracowanie własne na podstawie ogłoszenia o konkursie:

PROO 2021

Na kanale Narodowego Instytutu Wolności na portalu youtube.com dostępne jest godzinne webinarium dotyczące Priorytetu 1a w programie PROO edycja 2021.

źródło: YouTube.com

W trakcie webinarium wyjaśniono najważniejsze zasady Programu w tym zasady ubiegania się o dofinansowanie, regulamin, koncepcje i cele. Omówiono m.in. jakie podmioty są a jakie nie są upoważnione do składania wniosków, wyjaśniono również co może być przedmiotem konkursu. W kwestii finansów przedstawiony został budżet Programu do roku 2022 oraz wyjaśniono jakie koszty można zakwalifikować przy realizacji projektu.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także