Komunikaty

Rozpoczęły się kolejne nabory do Komitetów Monitorujących

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabory organizacji pozarządowych do członkostwa w Komitecie Monitorującym Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska 2021-2027 oraz Komitecie Monitorującym Interreg Polska – Ukraina 2021-2027.

KM Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska 2021-2027

Obszar tematyczny programu: kultura/turystyka/ochrona dziedzictwa

Kwestionariusz będacym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, należy składać nieprzekraczalnie do 16 stycznia 2023 r. (poniedziałek) do 12:00 na adres: wyborykm@kprm.gov.pl z tytułem KM Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska.

KM Interreg Polska – Ukraina 2021 – 2027

Obszar tematyczny programu: promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci, równości szans i niedyskryminacji oraz zrównoważony rozwój/ochrona środowiska.

Kwestionariusz będacym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, należy składaćnieprzekraczalnie do 16 stycznia 2023 r. (poniedziałek) do 12:00 na adres: wyborykm@kprm.gov.pl z tytułem KM Polska – Ukraina. 

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Fundacja „Wolne miejsce” poszukuje wolontariuszy!

Aktualności

Kolejne spotkanie warsztatowe za Nami!

Aktualności

OAC dla twórców gier