Komunikaty

Rozpoczęły się kolejne nabory do Komitetów Monitorujących

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabory organizacji pozarządowych do członkostwa w Komitecie Monitorującym Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska 2021-2027 oraz Komitecie Monitorującym Interreg Polska – Ukraina 2021-2027.

KM Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska 2021-2027

Obszar tematyczny programu: kultura/turystyka/ochrona dziedzictwa

Kwestionariusz będacym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, należy składać nieprzekraczalnie do 16 stycznia 2023 r. (poniedziałek) do 12:00 na adres: wyborykm@kprm.gov.pl z tytułem KM Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska.

KM Interreg Polska – Ukraina 2021 – 2027

Obszar tematyczny programu: promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci, równości szans i niedyskryminacji oraz zrównoważony rozwój/ochrona środowiska.

Kwestionariusz będacym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, należy składaćnieprzekraczalnie do 16 stycznia 2023 r. (poniedziałek) do 12:00 na adres: wyborykm@kprm.gov.pl z tytułem KM Polska – Ukraina. 

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Fundacja Polskie Lasy w obronie dziedzictwa przyrodniczego

Aktualności

Fundacja Matecznik edukuje o prawach matki.