Grant

Pomoc kombatantom w obliczu pandemii

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłasza otwarty konkurs na świadczenie zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej i innych uprawnionych w związku z trwającą pandemią. Oferty można składać do 5 listopada. Całkowity budżet konkursu wynosi 900 tys. zł

Ustawa określa, iż „Kombatantami są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.”. Kombatantami często są osoby starsze, schorowane, nie mające sił, by wykonywać codzienne czynności, takie jak przygotowywanie posiłków czy robienie zakupów. Stąd też wynikła potrzeba zapewnienia im pomocy w szczególnie trudnym okresie jakim jest pandemia COVID-19. Konkurs UdSKiOR skierowany do organizacji pożytku publicznego dotyczy pomocy doraźnej przy zakupie produktów codziennego użytku.

Zadania objęte konkursem

Konkurs dotyczy zadań opiekuńczych w kontekście panującej pandemii, tj. dotyczy zakupu codziennych posiłków wraz z kosztami ich dowozu, pokrycia kosztów dostarczania niezbędnych artykułów codziennego użytku oraz realizacji recept, a także kosztów zakupu przedmiotów osobistej ochrony sanitarnej (rękawiczek, maseczek, żeli antybakteryjnych). Pokryte zostaną również koszty zakupu odzieży ochronnej i produktów sanitarnych dla realizatorów zadania. Końcową datą realizacji zadań jest 17 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe warunki realizacji zadań a także warunki finansowania i rozliczania zadań zostaną określone w umowie zawartej między Urzędem a podmiotem podejmującym się realizacji zadań

Kto może wnioskować

Do wnioskowania w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Organizacje te muszą posiadać statutowy zapis o prowadzeniu działalności w obszarach objętych konkursem. Co istotne, jednostki terenowe organizacji nie mogą składać ofert indywidualnie, a jedynie za pośrednictwem zarządów głównych. Przy składaniu wniosku konkursowego należy załączyć listę osób posiadających uprawnienia nadane przez UdSKiOR wraz z numerem, który je potwierdza.

Co muszą zawierać oferty?

– szacunek rezultatów podjętych działań (wskazanie wskaźnika oraz rezultatu)

– podanie nazw rodzajów kosztów 

– określenie liczby osób objętych realizacją zadania opiekuńczego, jego cykliczność i szczegółowy opis (w przypadku podjęcia się zadania dostarczania żywności)

–  w wypadku wkładów własnych, ich wysokość musi zostać potwierdzona zgodną z przepisami wyceną, umową, kosztorysem

Źródła:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kombatanci-oraz-niektore-osoby-bedace-ofiarami-represji-wojennych-i-16794036

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urząd/dotacje/rok-bieżący/2272-ogłoszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-świadczenie-zadań-opiekuńczych-wykonywanych-na-rzecz-środowiska-kombatanckiego,-działaczy-opozycji-antykomunistycznej-oraz-innych-uprawnionych-w-związku-z-obowiązującym-stanem-epidemii.html

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Solidarni z Białorusią – polska pomoc

Aktualności

Weź udział w spotkaniu z EKES!