Felieton

Pomoc humanitarna płynie z trzeciego sektora CZ. I #poznajNGO

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Działalność trzeciego sektora rozprzestrzeniła się na bardzo wiele dziedzin tematycznych. Jednakże najwięcej z nich dotyczy szeroko pojętych działań pomocowych. Jest wiele organizacji, które pomoc innym mają zapisaną i narzuconą przez statut. Są to podmioty takie jak przede wszystkim hospicja, organizacje zajmujące się pomocą humanitarną czy organizacje, które zajmują się pomocą konkretnym grupom osób. Niniejszy artykuł jest niejako przekrojem organizacji, których zasięg pomocy jest ogromny – od samej Polski aż daleko poza jaj granice. 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) specjalizuje się w trzech rodzajach pomocy: humanitarnej, rozwojowej oraz ratunkowej. Została zarejestrowana w 2006 roku i od tamtej pory nieprzerwanie niesie pomoc ludziom najbardziej tego potrzebujących z całego świata. Niosąc pomoc pracownicy Fundacji trzymają się kilku podstawowych zasad, takich jak: humanitaryzm, bezstronność, neutralność i niezależność200. W zakresie pomocy humanitarnej, działalność związana jest z ratowaniem zdrowia i życia osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, jak katastrofy i klęski żywiołowe. PCPM realizuje swoją misję poprzez zapewnianie schronienia (również tymczasowe schronienie), pomoc finansową, pomaga zdobyć zatrudnienie a także kreuje nowe miejsca pracy, prowadzi także wsparcie socjalne. Działalność Fundacji ma bardzo szeroki zasięg – jak dotąd realizowano inicjatywy na terenie Libanu, Ukrainy, Nepalu, Peru, Sudanu Południowego, Ugandy, Tadżykistanu, Palestyny, Gruzji, Etiopii, Kenii, Zambii, Bośni i Hercegowiny. 

Fundacja Polski Korpus Pokoju ma zasięg zarówno krajowy jak i międzynarodowy. Poza siedzibą główną ma jeszcze cztery inne oddziały na terenie Polski oraz jeden zagraniczny (na terenie Ukrainy). Komendantem Głównym jest Andrzej Malinowski, a jego Zastępcą Andrzej Łupina. Misją Fundacji jest służenie po-mocą słabiej rozwiniętym krajom oraz krajom objętych konfliktami. Na co dzień Fundacja organizuje zbiórki funduszy (od darczyńców jak i z sektora prywatnego), dzięki którym jest w stanie pokryć koszty zakupu lekarstw, środków do uzdatniania wody czy koszty transportu lekarzy i wolontariuszy na tereny tego potrzebujące.


Powyższy tekst opublikowany został we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

W zdrowym ciele zdrowy duch #poznajNGO

Aktualności

Od Odry za Niemen – wspierają patriotyzm