Grant

Polonia i Polacy za Granicą – konkurs na zadania publiczne związane ze wsparciem rodaków przebywających poza granicami kraju

icon
icon
4 minut
Udostępnij
Źródło: fot. kurierwilenski.lt, Marian Paluszkiewicz

Według danych eurostatu poza granicami polski mieszka 4,5 mln Polaków. Wbrew temu, szacuje się, że liczba ta jest znacznie większa – nawet do 20 mln Polaków i osób polskiego pochodzenia, co czyni z nas szóstą co do wielkości diasporę. Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia Polonii. Całkowity budżet konkursu wynosi 50 mln zł i finansowany jest z środków publicznych. Organizator określił aż 6 obszarów finansowania, w tym z zakresu edukacji tożsamościowej. 

Polska a migracje

Współcześnie migracje ludności są chlebem powszednim, mają jednak róże przyczyny: ekonomiczne, społeczne czy polityczne. Do tego dochodzą czynniki socjo-psychologiczne, dotyczące nacisku społecznego na migrację – zarówno wewnątrzpaństwową jak i zagraniczną. Według danych statystycznych i spisów ludności, obecnie poza granicami Polski mieszka około 4,5 mln Polaków, co stanowi trochę ponad 10% całkowitej ludności kraju. Zgodnie z danymi eurostatu Polska znajduje się na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczbę ludności (ponad 1,5 mln osób) zamieszkałą na terenie Unii Europejskiej, ale poza granicami ojczyzny. Biorąc pod uwagę powyższe dane, nie dziwi określenie Polski jako kraju emigracyjnego.

Potrzeba zapewnienia wsparcia Polonii 

Patrząc na liczebność Polaków mieszkających poza granicami kraju, oczywista staje się potrzeba wsparcia Polonii i wzmacniania w nich tożsamości. Na przykładzie Polonii w USA i rekordowego udziału w tegorocznych wyborach prezydenckich, łatwo stwierdzić, iż Polacy potrafią się zjednoczyć. Ważne jest jednak wsparcie ich ze strony kraju. Obecnie organizowanych jest kilka programów dotyczących wsparcia zagranicznych Polonii poprzez budowę sieci wzajemnej komunikacji, głównie przy użyciu technologii cyfrowej, a więc za pomocą portali internetowych. To jednak nie zaspokaja potrzeb ludności. 

W jakich obszarach można wspierać zagraniczne Polonie? 

Organizator niniejszego konkursu dostrzega potrzeby Polonii i wyróżnia aż 6 obszarów finansowanych w ramach programu. 

Pierwszym z nich jest edukacja. Oferenci mogą uzyskać dofinansowanie na utrzymanie i lepsze funkcjonowanie szkół oraz przedszkoli polonijnych za granicą, a także na poprawę funkcjonowania szkół polonijnych w kraju. Ponadto fundusze mogą zostać przeznaczone na szeroko pojęte inicjatywy edukacyjne, tj. organizację warsztatów, szkoleń, prowadzenie edukacyjnego portalu internetowego czy fundowanie stypendiów naukowych. 

Kolejnym obszarem jest budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą poprzez budowanie propolskiego lobby i zwiększanie patriotyzmu wśród polskich emigrantów. W tym obszarze pozytywnie rozpatrywane będą propozycje wydarzeń takich jak wystawy, festiwale, wszelkie uroczystości historyczne, jak również organizacja kampanii internetowych oraz produkcja klipów i filmów promujący polskie wartości.

Trzecim obszarem jest rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie. W nim zawierają się przedsięwzięcia związane z remontem i fizycznym utrzymaniem budynków instytucji oraz działania na rzecz aktywizacji zawodowej Polaków, poradnictwa prawnego czy wsparcie procesu repatriacji. W zakresie utrzymania instytucji zawiera się opłacanie czynszów i regulacja wszelkich niezbędnych opłat, zakup strojów (szczególnie w przypadku drużyn sportowych oraz teatrów), zatrudnianie trenerów i nauczycieli i pokrywanie ich wynagrodzeń.

Następnie organizator wyróżnia obszary jakimi są media polonijne oraz wydarzenia polonijne. W tym wypadku finansowanie dotyczy zakładania oraz prowadzenia wszelkich mediów społecznościowych oraz prasowych (takich jak czasopisma, radia, telewizja – również internetowe), a także organizacja eventów promujący polskie wartości (festiwali, koncertów, jubileuszy, etc.).

Ostatnim, szóstym obszarem jest pomoc charytatywna, czyli wsparcie akcji humanitarnych oraz instytucji pomocy humanitarnej. W tym obszarze pomoc winna być skierowana do krajów dawnego ZSRR, Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Łotwy.

Pigułka informacji

  • wnioski należy składać za pomocą Generatora na stronie witkac.pl
  • wnioski mogą składać organizacje pozarządowe (nie muszą posiadać statusu OPP), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne
  • termin realizacji: projekty jednoroczne od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, projekty modułowe 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
  • kwoty dofinansowań: minimalna 10 tys. zł, maksymalna 2 mln zł (niezależnie od obszaru)
  • obowiązkowy wkład własny (finansowy lub osobowy czy rzeczowy) musi wynieść 5% wnioskowanej kwoty

źródła: Nabór ofert, Statystyki dotyczący migracji i populacji migrantów, Migracje. Polska na tle Europy, Ile Polaków jest na świecie

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Pomoc od początku do końca, słów kilka o hospicjach #poznajNGO

Aktualności

Drony dla obrońców Bachmutu