Felieton

Organizacje działające w imię wartości chrześcijańskich

icon
icon
1 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

W Polsce istnieje wiele organizacji, które dbają o kultywowanie tradycji chrześcijańskich poprzez tworzenie oddolnych inicjatyw. Ich celem jest popularyzacja nauk społecznych Kościoła Katolickiego, pielęgnowanie wartości chrześcijańskich i wspólne wspieranie się w wyżej wymienionych. 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi jest organizacją pozarządową zrzeszającą świeckich katolików o poglądach konserwatywnych. Jest organizacją non profit, jest powiązane z organizacją Tradycja, Rodzina i Własność. Angażuje się w działania oświatowe, edukacyjne, a także organizuje coroczny Marsz dla Życia i Rodziny. W ramach prowadzonej działalności wydawniczej publikuje dwa czasopisma „Polonia Christiana” oraz „Przymierze z Maryją”, a także pozycje książkowe. Stowarzyszenie prowadzi portal PCh24.pl.

Instytut Tertio Millennio jest organizacją pozarządową, stowarzyszeniem, cieszącym się charakterem organizacji pożytku publicznego. Celami stowarzyszenia jest popularyzacja nauki społecznej Kościoła Katolickiego, a w szczególności nauczania Jana Pawła II, a także promocja niniejszych wartości w życiu publicznym. W ramach realizacji swoich celów stowarzyszenie organizuje coroczne seminaria dla młodych ludzi (Szkołę Letnią Tertio Millennio on the Free Society oraz Szkołę Zimową, Akademie Solidarności), przetwarzanie oraz promowanie materiałów związanych z Janek Pawłem II oraz organizacja Konkursu Papieskiego dla uczniów szkół średnich. Dodatkowo Instytut organizuje debaty i wykłady dla studentów.

Fundacja Opoka została powołana przez Konferencje Episkopatu Polski w dn. 5 czerwca 1998 r., w celu służenia Kościołowi Katolickiemu w Polsce w zakresie tworzenia systemu elektronicznej wymiany informacji oraz serwisu internetowego. Fundacja prowadzi portal www.opoka.org.pl, przygotowuje szkolenia z zakresu wykorzystania nowych technologii w organizacji życia Kościoła Katolickiego, przygotowuje materiały szkoleniowe. 

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także