Felieton

Naukowe zaplecze trzeciego sektora – jak działają polskie think tanki cz. I #poznajNGO

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Think tanki stanowią szczególny element trzeciego sektora. Zazwyczaj są bardzo sprofesjonalizowane, skupiają przy sobie osoby wykształcone, badaczy i naukowców, których celem jest podejmowanie dyskusji na przeróżne tematy dotyczące debaty publicznej. Think tanki zabierają głos w sprawach naglących wyjaśnienia, wyrażają własne opinie a i same w sobie są opiniotwórcze. Podejmują tematy związane z prowadzeniem państwa, z bezpieczeństwem narodowym, mówią o klimacie, zmianach klimatycznych, ekologii, podejmują najróżniejsze kwestie społeczne. Są swoistym zapleczem naukowym trzeciego sektora. 

Warsaw Enterprise Institute jest organizacją pozarządową funkcjonującą na zasadach think-tanku, czyli wyspecjalizowanego centrum analitycznego, którego ambicją jest wpływanie na zmiany zachodzące w państwie, gospodarce oraz społeczeństwie. Głównymi tematami, wokół których koncentrują się zainteresowania analityków związanych z Warsaw Enterprise Institute są: państwo, prawo, bezpieczeństwo, gospodarka oraz demografia. A wszystkie w kontekście traktowania ich jako otoczenie biznesowe, które zgodnie z postulatami powinno być jak najbardziej proprzedsiębiorcze. WEI jest jedynym polskim partnerem Światowego Raportu o Wolności Gospodarczej wydawanego wspólnie przez The Heritage Foundation razem z Wall Street Journal. Ponadto organizacja prowadzi swoje autorskie programy oraz projekty, są to: The Warsaw Network (sieć think tanków z byłego obszaru postsowieckiego), Plusy Ujemne (portal, na którym oceniamy istotne zmiany i nowości legislacyjne), Obiecanki Cacanki (serwis obietnic wyborczych), Agenda Polska (seria publikacji z zakresu strategii rozwoju Polski, rozwiązań systemowych i punktowej naprawy prawa), Świetlica Wolności (forma-cyjne miejsce spotkań i wykładów dla zdroworozsądkowej młodzieży). Warsaw Enterprise Institute jest ściśle powiązane ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Jest to organizacja o charakterze konserwatywnym, wolnorynkowym.

Warsaw Institute to organizacja pozarządowa działająca w konwencji think-tanku, którego obszarem zainteresowań są: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo energetyczne, obronność, historia oraz kultura. Obszar geograficzny wskazujący na granice wyżej opisanych zainteresowań to przede wszystkim Polska i Europa Środkowo-Wschodnia. Celami organizacji są: umocnienie pozycji państwa polskiego na arenie międzynarodowej, wspieranie międzynarodowej współpracy państw, społeczeństw i organizacji pozarządowych, wspieranie rozwoju demokracji, gospodarki i przedsiębiorczości, umacnianie bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa militarnego, kultywowanie i promowanie polskich tradycji oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działalność Warsaw Institute polega na przygotowywaniu i dostarczaniu analiz i opracowań. Organizacja prowadzi swoje autorskie programy informacyjne, polegające na przekazywaniu użytkownikom wysoko wartościowej, profesjonalnej wiedzy z zakresu wydarzeń mających miejsce w przestrzeni międzynarodowej. Są to: Romania Monitor, Baltic RIM Monitor, Ukraine Monitor, U.S. Monitor, MCNA Monitor, China Monitor oraz najbardziej rozbudowany Russia Monitor, operujący na dedykowanej aplikacji mobilnej. 

Fundacja Nowa Rzeczpospolita funkcjonuje w przestrzeni publicznej pod nazwą Nowej Konfederacji. Celami Fundacji są kreowanie przestrzeni do poważnej debaty na temat państwa i polityki, pełnienie roli pośrednika między światem ekspercko-akademicki a medialnym, a także aktualizacja polskiej tradycji republikańskiej. Środkami do realizacji niniejszych celów jest przede wszystkim thinkzine wydawany pod tytułem „Nowa Konfederacja” który porusza tematy polityki polskiej, relacji międzynarodowych, bezpieczeństwa, państwa, gospodarki, społeczeństwa. Ponadto prowadzą serię wydarzeń elektronicznych oraz otwartych wykładów i dyskusji. Fundacja posiada wydawnictwo. Prezesem Fundacji jest Barłomiej Radziejewski. Fundacja ma charakter konserwatywny, republikański.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także