Felieton

MS dementuje informacje TVN. Środki z FS trafiły do fundacji, a nie na promocję partii [NGO FACT-CHECK]

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje nieprawdziwe informacje dotyczące wydawania środków w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz regularnie wspiera organizacje pozarządowe w realizowaniu inicjatyw ukierunkowanych na pomoc ofiarom przestępstw, a promocja ma na celu dotarcie z informacją o możliwości uzyskania pomocy do jak najszerszego grona odbiorców.

Ministerstwo Sprawiedliwości zdementowało informacje podane w jednym z programów TVN24, zgodnie z którymi Fundusz Sprawiedliwości wydał na promocję dwa razy większe środki niż na pomoc ofiarom przestępstw. W oświadczeniu opublikowanym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości wskazano, iż „nieprawdą jest również, jakoby Fundusz organizował kampanię promocyjną partii Zbigniewa Ziobry”. Wskazano, iż przeznaczenie środków na akcję informacyjną Funduszu Sprawiedliwości  wynika z zaleceń NIK, która nakazała zwiększyć wydatki na ogólnopolską promocję Funduszu, aby informacje o możliwości otrzymania pomocy z tych środków trafiły do jak największego grona odbiorców.

Środki z Funduszu Sprawiedliwości są regularnie przeznaczane na rozwój inicjatyw prowadzonych przez organizacje pozarządowe w zakresie kompleksowej pomocy ofiarom przestępstw. Oto kilka przykładów.

Środki z Funduszu trafiły m.in. do Fundacji Subvenio, która udziela pomocy osobom przeżywającym w swoim życiu kryzys. Celami fundacji są pomoc psychologiczna ludziom w kryzysie, zapobieganie patologiom społecznym i pomoc osobom dotkniętym tym zjawiskiem, prowadzenie mediacji rodzinnych i społecznych, popularyzowanie wiedzy prawniczej oraz udzielanie pomocy prawnej. Swoje cele fundacja realizuje poprzez prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób w kryzysie psychologicznym, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, umiejętności psychospołecznych, organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla osób w kryzysie psychologicznym. Fundacja prowadzi także Specjalistyczne Centrum Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w którym pracują psychologowie z wieloletnim doświadczeniem w zakresie interwencji kryzysowej, fizjoterapeuci, adwokaci, radcowie prawni. Formy pomocy w ramach centrum obejmują: pomoc psychologiczną, kompleksową rehabilitację, fizykoterapię, konsultację psychiatryczną, dofinansowanie kupna leków.

Zadania z Funduszu Sprawiedliwości realizuje także Fundacja IWO, pomagając m.in. ofiarom przestępstw przemocy domowej oraz ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej oferując pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia, wsparcie prawne (obejmujące pomoc w napisaniu pisma, pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku, analizę dokumentacji prawnej). Fundacja pomaga także ofiarom wypadków samochodowych przez pomoc prawną i psychologiczną, ofiarom przestępstw seksualnych, oferując pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia oraz wsparcie psychologiczne, ofiarom kradzieży i oszustwa, poszkodowanym wskutek pozbawienia alimentów, a także ofiarom innych przestępstw. Fundacja pomaga również świadkom przestępstw, oferując pomoc psychologa, psychiatry i terapeuty.  W ramach Fundacji IWO prowadzona jest także Linia Pomocy Pokrzywdzonym, zapewniająca pokrzywdzonym dostęp do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon, a także możliwość umówienia się drogą telefoniczną na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy.

Ze środków Funduszu zrealizowano także Program Pomocy Penitencjarnej, w ramach którego w całej Polsce utworzonych zostanie 37 ośrodków, udzielających pomocy osobom wychodzącym na wolność zakładów karnych oraz ich najbliższym.

Środki z Funduszu zostały przeznaczone także na realizację inicjatyw ukierunkowanych na  pomoc pokrzywdzonym w wypadkach drogowych, a także zapobieganie tym zdarzeniom. W tym celu Fundusz zapewnił Ochotniczym Strażom Pożarnym w całej Polsce najnowocześniejszy sprzęt do ratowania życia i zdrowia. Ze środków Funduszu zakupiono także ponad 100 wozów strażackich. Ponadto wszystkim uczniom szkół podstawowych w całej Polsce zakupiono kamizelki odblaskowe, w celu ochrony najmłodszych przed wypadkami drogowymi.

Wsparcie Funduszu objęło również Fundację Strażnik Pamięci, której celem jest przeciwdziałanie przestępstwom znieważenia Narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej, tj. przestępstw objętych typizacją art. 133 kodeksu karnego.

Powyżej wskazane organizacje i inicjatywy to przykłady przedsięwzięć finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości. Ich zróżnicowany i kompleksowy charakter wskazują, iż  podstawowym celem Funduszu jest zagwarantowanie szerokiej ochrony pokrzywdzonym w wyniku przestępstw zarówno poprzez pomoc ofiarom przestępstw, jak i ochronę społeczeństwa przed przestępstwami.

Źródła:

https://www.tvp.info/52437200/ministerstwo-sprawiedliwosci-dementuje-informacje-tvn24-czarno-na-bialym-o-funduszu-sprawiedliwosci-ile-i-na-co-wydano-klamliwe-informacje

https://numersos.pl/index.php/pl-pl/wsparcie

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pomagamy-sprawiedliwie—informacja-o-dzialaniach-funduszu-sprawiedliwosci

https://dorzeczy.pl/kraj/173512/telewizja-tvn24-sklamala-ms-o-funduszu-sprawiedliwosci.html

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Kampania referendalna – weź udział!