Felieton

Korpus Wsparcia Seniorów niezwykle ważną inicjatywą

icon
icon
5 minut
Udostępnij

Ruszył Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, którego celem jest wsparcie osób starszych, w związku z trudną sytuacja spowodowaną koronawirusem. W ramach programu uruchomiona została dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod wskazany numer telefonu,  osoby w podeszłym wieku będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Więcej na temat nowej akcji społecznej w nowym felietonie dla Aktywiusz.pl opowie Łukasz Musiatowicz.

W jaki sposób działa program?

Krok 1

Senior dzwoni na infolinię i informuje, że decyduje się pozostać w domu dla własnego bezpieczeństwa – infolinia odsyła sprawę z numerem telefonu do właściwej gminy i lokalnego ośrodka pomocy społecznej.

Krok 2

Gmina kontaktuje się z seniorem i ustala potrzeby z gotowego katalogu (np. zakupy spożywcze, wyrzucenie śmieci, wizyta u lekarza, wyprowadzenie psa).

Krok 3

Gmina prowadzi wykaz (listę) seniorów potrzebujących pomocy i przypisuje do każdego seniora osobę, która zajmie się już bezpośrednio pomocą.

Jakie są główne złożenia programu ?


Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Kto jest bezpośrednim realizatorem programu?


Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy (w zakresie organizacji i realizacji dostarczania w artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych).

W jaki sposób finansowany jest program?


Gminy będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów. Na realizację dofinansowania przeznaczono kwotę 100 mln zł.

Od kiedy zaczyna się realizacja programu i do kiedy trwa?

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Kto może skorzystać z programu?


Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.  Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

Na jaka pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach programu?


W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.   

Kto pokrywa koszty zakupów dla Seniora?


Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.

Czy usługa pomocy osobom starszym jest świadczona jednorazowo czy może być realizowana wielokrotnie?


W zależności od zorganizowania usługi wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej (np. może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu).
 

Czy w przypadku zgłoszenia się Seniora bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, będzie mogła zostać przyznana usługa w ramach programu?


Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu.
 

W jaki sposób pomoc jest dostarczana do domów osób starszych w gminie?


Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy w zakresie organizacji i realizacji dostarczania w artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych. Dostarczanie niezbędnych artykułów do domów seniorów może być realizowane przez poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

Ile osób w Polsce może otrzymać wsparcie w ramach programu? 

Docelowo objętych wsparciem może być około 4,5 mln Seniorów powyżej 70 roku życia.

Dotacje dla gmin

Gminy będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.

Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu. 

Realizator programu, ośrodek pomocy społecznej, odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszych.

Dołącz do akcji #Wspierajseniora

Chcesz wesprzeć seniora? Masz czas i chęci, aby zrobić zakupy osobie potrzebującej, umówić wizytę u lekarza lub wyprowadzić psa na spacer? Wejdź na stronę www.wspierajseniora.pl i wypełnij formularz lub osobiście zgłoś się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej w Twoim mieście. Wolontariuszem może zostać osoba, która ukończyła 18. rok życia. To niezwykle ważna inicjatywa.

Łukasz Musiatowicz

Źródła:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora—solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

fot.pixabay

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także