Felieton

#CiśnijKlatę – Młodzi ludzie promują pierwszą pomoc

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Pandemia koronawirusa COVID-19 sprawiła, że większą uwagę zaczęliśmy przykładać do wartości jaką jest ludzkie życie. Zaczęliśmy dbać o zdrowie własne i bliskich, w szczególności osób starszych. Ten czas uświadomił wagę tych dwóch wartości, które w codziennym, szybkim trybie życia schodzą na dalszy plan. Co ciekawe przed pandemią został uruchomiony projekt #cisneklatę, którego pierwotnie celem było uświadamianie młodzieży w zakresie pierwszej pomocy. W związku z pandemią działania uległy lekkim przeobrażeniom, ale na szczęście nie odbiegają zanadto od tych początkowych wyznaczonych. Nowy felieton Tomasza Bojanowskiego.

Warto powiedzieć kilka słów o podmiocie, który zajął się realizowaniem omawianego projektu. Jest to Fundacja Rysy. Jej celem jest działalność dobroczynna, oświatowa, promocyjna, turystyczna, kulturalna w zakresie postaw prorodzinnych, obywatelskich, społecznych i proekologicznych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, w zakresie ukierunkowanym na rozwój inicjatyw społeczności lokalnych oraz zrównoważonej turystyki w Polsce. Działalność fundacji skierowana jest przede wszystkim do rodzin z dziećmi oraz do młodych ludzi i osób z nimi współpracujących. Celem jest wzmacnianie więzi rodzinnych, wsparcie rodzin w wychowaniu dziecka, rozwój kompetencji i aktywizacja młodzieży do czynnego udziału w decydowaniu o sprawach dla niej ważnych. Niemniej młodzi ludzie zaangażowani w działalność Fundacji nie są osamotnieni, bowiem merytorycznie wspiera ich FirstMed Poland, tj. podmiot prowadzący szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Projekt #cisneklate wypełnia znamiona kilku z wyżej opisanych celów, ponieważ jest to to po prostu niesienie pomocy drugiej osobie. Działania szeroko z tym związane wypełniają m.in. kryteria dobroczynne, oświatowej, obywatelskie, społeczne i aktywizujące. Przedstawiciele Fundacji chcą, aby młodzi ludzie mieli odwagę i wiedzieli jak uratować drugiemu człowiekowi życie.

Omawiany projekt jest czymś szczególnym, ponieważ dotyczy niezwykle istotnej materii, o której często zapominamy. Na stronie Fundacji możemy przeczytać frazę, która daje do myślenia:

„Co roku w Europie z powodu NZK (czyli Nagłego Zatrzymania Krążenia) ginie prawie 350 tys. ludzi! Wielu z nich umiera tylko dlatego, że ktoś nie zaczął uciskać ich klatki piersiowej odpowiednio wcześnie. Każdy z Nas może znaleźć się w takiej sytuacji. Warto umieć ratować życie.”

„Co jest dla nas ważne i co nas łączy mimo wielu dzielących nas różnic, pasji i wykonywania różnych zawodów, to chęć nauki i zdobywania umiejętności, aby być w stanie uratować drugiemu człowiekowi życie. Każdy z nas ciśnie klatę. A Ty?”

https://www.instagram.com/p/CG0g4QuDaou/

Niestety przez pandemię projekt lekko wyhamował, ale mimo to jego dotychczasowe rezultaty trzeba pochwalić. Należy tu wskazać, że

  1. Zespół projektowy #cisneklate przeszkolił 3004 osoby z zakresu pierwszej pomocy;
  2. Fundacja przeprowadziła 7 wydarzeń promujących projekt;
  3. Do tej pory w działania projektowe zaangażowało się 30 organizacji zewnętrznych lub szkół.

Istotne jest to, że projekt trafia do najróżniejszych środowisk. Udział w nim wzięli: studenci, żeglarze, instruktorzy harcerscy, kajakarze, menadżerowie, ratownicy medyczni, projektanci, płetwonurkowie, poeci, adepci sztuk walki, informatycy ilustratorzy, uczniowie i wielu innych.

Warto podkreślić, że Fundacja Rysy nie realizuje projektu #cisneklate w próżni. W jego ramach nawiązała współpracę m.in. z: Gminą Czerwonak, Sołectwem Owińska, Sołectwem Bolechówko – Potasze, Akademią Judo Poznań, Klubem Osiedlowym Krąg Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald, Fundacją Wspierania Rozwoju Pomocy Aktywizacji i Edukacji, Fundacją Kochania Poznania, Poco loco Adventure Team, Fundacją Miś, Fundacją Leśne Dziki, Fundacją Sternik Poznań, Centrum Inicjatyw Kulturowych – Horyzonty, Fundacją Wspierania Kreatywnej Edukacji Rozwoju i Rewitalizacji – Kreaktywator i Cyryl Klub. Z pewnością nawiązane kontakty pomogą w przyszłości w realizacji ciekawych przedsięwzięć.

https://www.instagram.com/p/BjamMlRHmbi/

Aktualnie Fundacja Rysy organizuje konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Wielkopolsce. Celem konkursu jest zmotywowanie uczniów do tworzenia i publikacji kreatywnych podziękowań dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa pracownicy polskiej ochrony zdrowia codziennie ciężko pracują by zminimalizować skutki pandemii. Członkowie Fundacji liczą, że taka forma wzajemnej serdeczności pomoże dostrzec i docenić poświęcenie naszych bohaterów na rzecz dobra wspólnego. Możliwość okazania wdzięczności, poprzez bliskie młodzieży formy multimedialne takie jak filmy, grafiki i animacje, nauczy młodzież twórczego wykorzystania nowoczesnych technologii. Będzie to jednocześnie świetna okazja dla nauczycieli i rodziców do rozmowy i dyskusji z dziećmi nt. pracowników systemu zdrowia i tego co się obecnie dzieje w związku z pandemią.

Projekt #cisneklate jest swojego rodzaju ewenementem, ponieważ przypomina nam o rzeczach prozaicznych, ale jednocześnie niezwykle ważnych, które teoretycznie każdy z nas wie, ale jednak nie do końca. Promowanie działań prozdrowotnych jest niezwykle ważne, tym bardziej w czasach, w których przyszło nam żyć. Miejmy nadzieje, że ten nie będzie ostatnim, który dotyczy takich wartości jak zdrowie i życie, ponieważ takie inicjatywy są nam, jako społeczeństwu niezwykle potrzebna.

Tomasz Bojanowski

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Maturzysto dokonaj dobrego wyboru!

Aktualności

Terminy sprawozdawcze za 2022 r.

Aktualności

Kampania społeczna „Zadbaj o dziecięcy mózg”

Subscribe to our newsletter