Felieton

#CiśnijKlatę – Młodzi ludzie promują pierwszą pomoc

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Pandemia koronawirusa COVID-19 sprawiła, że większą uwagę zaczęliśmy przykładać do wartości jaką jest ludzkie życie. Zaczęliśmy dbać o zdrowie własne i bliskich, w szczególności osób starszych. Ten czas uświadomił wagę tych dwóch wartości, które w codziennym, szybkim trybie życia schodzą na dalszy plan. Co ciekawe przed pandemią został uruchomiony projekt #cisneklatę, którego pierwotnie celem było uświadamianie młodzieży w zakresie pierwszej pomocy. W związku z pandemią działania uległy lekkim przeobrażeniom, ale na szczęście nie odbiegają zanadto od tych początkowych wyznaczonych. Nowy felieton Tomasza Bojanowskiego.

Warto powiedzieć kilka słów o podmiocie, który zajął się realizowaniem omawianego projektu. Jest to Fundacja Rysy. Jej celem jest działalność dobroczynna, oświatowa, promocyjna, turystyczna, kulturalna w zakresie postaw prorodzinnych, obywatelskich, społecznych i proekologicznych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, w zakresie ukierunkowanym na rozwój inicjatyw społeczności lokalnych oraz zrównoważonej turystyki w Polsce. Działalność fundacji skierowana jest przede wszystkim do rodzin z dziećmi oraz do młodych ludzi i osób z nimi współpracujących. Celem jest wzmacnianie więzi rodzinnych, wsparcie rodzin w wychowaniu dziecka, rozwój kompetencji i aktywizacja młodzieży do czynnego udziału w decydowaniu o sprawach dla niej ważnych. Niemniej młodzi ludzie zaangażowani w działalność Fundacji nie są osamotnieni, bowiem merytorycznie wspiera ich FirstMed Poland, tj. podmiot prowadzący szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Projekt #cisneklate wypełnia znamiona kilku z wyżej opisanych celów, ponieważ jest to to po prostu niesienie pomocy drugiej osobie. Działania szeroko z tym związane wypełniają m.in. kryteria dobroczynne, oświatowej, obywatelskie, społeczne i aktywizujące. Przedstawiciele Fundacji chcą, aby młodzi ludzie mieli odwagę i wiedzieli jak uratować drugiemu człowiekowi życie.

Omawiany projekt jest czymś szczególnym, ponieważ dotyczy niezwykle istotnej materii, o której często zapominamy. Na stronie Fundacji możemy przeczytać frazę, która daje do myślenia:

„Co roku w Europie z powodu NZK (czyli Nagłego Zatrzymania Krążenia) ginie prawie 350 tys. ludzi! Wielu z nich umiera tylko dlatego, że ktoś nie zaczął uciskać ich klatki piersiowej odpowiednio wcześnie. Każdy z Nas może znaleźć się w takiej sytuacji. Warto umieć ratować życie.”

„Co jest dla nas ważne i co nas łączy mimo wielu dzielących nas różnic, pasji i wykonywania różnych zawodów, to chęć nauki i zdobywania umiejętności, aby być w stanie uratować drugiemu człowiekowi życie. Każdy z nas ciśnie klatę. A Ty?”

https://www.instagram.com/p/CG0g4QuDaou/

Niestety przez pandemię projekt lekko wyhamował, ale mimo to jego dotychczasowe rezultaty trzeba pochwalić. Należy tu wskazać, że

  1. Zespół projektowy #cisneklate przeszkolił 3004 osoby z zakresu pierwszej pomocy;
  2. Fundacja przeprowadziła 7 wydarzeń promujących projekt;
  3. Do tej pory w działania projektowe zaangażowało się 30 organizacji zewnętrznych lub szkół.

Istotne jest to, że projekt trafia do najróżniejszych środowisk. Udział w nim wzięli: studenci, żeglarze, instruktorzy harcerscy, kajakarze, menadżerowie, ratownicy medyczni, projektanci, płetwonurkowie, poeci, adepci sztuk walki, informatycy ilustratorzy, uczniowie i wielu innych.

Warto podkreślić, że Fundacja Rysy nie realizuje projektu #cisneklate w próżni. W jego ramach nawiązała współpracę m.in. z: Gminą Czerwonak, Sołectwem Owińska, Sołectwem Bolechówko – Potasze, Akademią Judo Poznań, Klubem Osiedlowym Krąg Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald, Fundacją Wspierania Rozwoju Pomocy Aktywizacji i Edukacji, Fundacją Kochania Poznania, Poco loco Adventure Team, Fundacją Miś, Fundacją Leśne Dziki, Fundacją Sternik Poznań, Centrum Inicjatyw Kulturowych – Horyzonty, Fundacją Wspierania Kreatywnej Edukacji Rozwoju i Rewitalizacji – Kreaktywator i Cyryl Klub. Z pewnością nawiązane kontakty pomogą w przyszłości w realizacji ciekawych przedsięwzięć.

https://www.instagram.com/p/BjamMlRHmbi/

Aktualnie Fundacja Rysy organizuje konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Wielkopolsce. Celem konkursu jest zmotywowanie uczniów do tworzenia i publikacji kreatywnych podziękowań dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa pracownicy polskiej ochrony zdrowia codziennie ciężko pracują by zminimalizować skutki pandemii. Członkowie Fundacji liczą, że taka forma wzajemnej serdeczności pomoże dostrzec i docenić poświęcenie naszych bohaterów na rzecz dobra wspólnego. Możliwość okazania wdzięczności, poprzez bliskie młodzieży formy multimedialne takie jak filmy, grafiki i animacje, nauczy młodzież twórczego wykorzystania nowoczesnych technologii. Będzie to jednocześnie świetna okazja dla nauczycieli i rodziców do rozmowy i dyskusji z dziećmi nt. pracowników systemu zdrowia i tego co się obecnie dzieje w związku z pandemią.

Projekt #cisneklate jest swojego rodzaju ewenementem, ponieważ przypomina nam o rzeczach prozaicznych, ale jednocześnie niezwykle ważnych, które teoretycznie każdy z nas wie, ale jednak nie do końca. Promowanie działań prozdrowotnych jest niezwykle ważne, tym bardziej w czasach, w których przyszło nam żyć. Miejmy nadzieje, że ten nie będzie ostatnim, który dotyczy takich wartości jak zdrowie i życie, ponieważ takie inicjatywy są nam, jako społeczeństwu niezwykle potrzebna.

Tomasz Bojanowski

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Jak skutecznie prowadzić NGO? Oni podpowiedzą

Aktualności

Archipelag Polskości w Warszawie!

Aktualności

Ideathon, czyli jak rozpocząć przygodę z NGO