Grant

Ponad 3 mln zł dla organizacji pozarządowych

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Do 30 listopada 2020 roku można składać wnioski w Priorytecie 5. Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Konkurs przeznaczony jest dla wszelkich organizacji pozarządowych znajdujących się z sytuacji uniemożliwiającej im realizację celów statutowych. Całkowita pula środków przeznaczonych na realizację konkursu wynosi 3 200 000 zł.

Kto, jak i gdzie może składać wnioski?

Podmioty upoważnione do złożenia wniosków w konkursie to organizacje pozarządowe (o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW), spółdzielnie socjalne, Koła Gospodyń Wiejskich, kluby sportowe będące spółkami oraz spółki akcyjne. Aby uzyskać dotację, organizacja musi wykazać, iż podejmowała działania w celu zyskania dotacji z innych źródeł. Przykładowo musi okazać dokumenty udowadniające zwrócenie się z prośbą o dofinansowanie do administracji samorządowej. Przyjmowanie wniosków za pomocą generatora trwa do 30 listopada 2020 roku lub do wyczerpania środków. Środki przyznane w ramach Priorytetu 5. muszą zostać wykorzystane do końca roku kalendarzowego, tj. do 31 grudnia 2020 roku.

Udział w konkursie

Organizacja, która bierze udział w konkursie w Priorytecie 5. może uczestniczyć w konkursach w ramach innych Priorytetów, ponieważ są one oddzielne. Należy jednak pamiętać o zakazie finansowania tego samego działania z dwóch różnych źródeł. Jeżeli dana jednostka terenowa organizacji (oddział) nie posiada osobowości prawnej, nie może samodzielnie wnioskować o dofinansowanie w konkursie. Może to jednak zrobić zarząd główny organizacji.

Cele konkursu

Konkurs ma na celu zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w życiu publicznym. Wsparcie instytucjonalne przybiera formę mikro-dotacji, wynoszących maksymalnie 10 tys. zł. Organizatorzy konkursu określili trzy kategorie, na które przyznawane będą fundusze. Są to: pomoc doraźna, życie publiczne oraz członkostwo. Pierwsza kategoria dotyczy wsparcia w sytuacjach losowych, niezależnych od organizacji, które mają negatywny wpływ na realizację rozpoczętych projektów oraz celów statutowych. Kategoria „życie publiczne” odnosi się do pokrycia kosztów działalności o charakterze ponadlokalnym – ogólnopolskim czy międzynarodowym, związanych z obszarem działalności danej organizacji. Powyższe, ma umożliwić organizacjom czynny udział w przedsięwzięciach, mogących pozytywnie wpłynąć na ich rozwój. Ostatnia kategoria, to środki przeznaczone na pokrycie kosztów składek członkowskich oraz wszelkich kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach i innych wydarzeniach w obrębie branży, w której działa organizacja.

źródła:

https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/PROO_5_Regulamin_2020.pdf

https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/FAQ-PROO-5.pdf

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Zaprogramuj przyszłość swoich dzieci

Aktualności

NGO bez barier – standardy dostępności [SZKOLENIE]

Aktualności

W miniony weekend odbył się I ogólnopolski Kongres Młodych.