Komunikaty

Od Odry za Niemen – wspierają patriotyzm

icon
icon
4 minut
Udostępnij

W naszym kraju działa wiele organizacji o profilu patriotycznym, w sposób mniej lub bardziej sformalizowany. Pełnią one ważną misję w aspekcie historycznym i edukacyjnym. Niemniej organizacje, które działania mają zakres ponadnarodowy, stanowią zaledwie ich ułamek. Na szczęście to zaczyna ulegać zmianie z korzyścią dla naszej państwowości i Polaków, którzy na co dzień żyją poza granicami naszego kraju – dla aktywiusz.pl pisze Tomasz Bojanowski.

Sztandarowym przykładem działalności w zakresie historii, tradycji, patriotyzmu oraz kultury jest Stowarzyszenie Odra-Niemen. Sama nazwa wskazuje na to, że organizacja ma łączyć ludzi tych, którzy zamieszkują tereny zachodniej Polski tj. bliżej Odry, a także tych ze wschodu, już spoza granic III Rzeczpospolitej, do Niemna, a nawet dalej. Stowarzyszenie silnie współpracuje z podmiotami zagranicznymi, które mają podobną misję. Należy tutaj wymienić: Stowarzyszenie Polaków w Auckland (Auckland, Nowa Zelandia), Stowarzyszenie Polaków w Wellington (Wellington, Nowa Zelandia), Stowarzyszenie Przyjaciół Polskich Weteranów (Southampton, Wielka Brytania), Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (Londyn, Wielka Brytania), Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (Londyn, Wielka Brytania), Stowarzyszenie Polska Wiosna w Mołdawii (Kiszyniów, Mołdawia), Stowarzyszenie Polaków Gagauzji (Komrat, Mołdawia), Lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów, Ukraina), Polska Macierz Szkolna w Pińsku (Pińsk, Białoruś), Środowisko Polaków na Białorusi w Iwieńcu (Iwieniec, Białoruś) i Wileńska Młodzież Patriotyczna (Wilno, Litwa).  Co więcej, działacze stowarzyszenia Odra-Niemen ze swoją misją dotarli też do Północnego Kazachstanu (Tajnysza) i do polskiej wsi na dalekiej Syberii.

Szanowni Państwo❗️serdecznie zapraszamy na kolejną wycieczkę z naszym blogiem podróżniczym 🗺 Kontynuujemy…

Opublikowany przez Stowarzyszenie Odra – Niemen Środa, 30 września 2020

Z tego można wyprowadzić konkluzję, że stowarzyszenie jest prawdziwym łącznikiem Polaków na całym świecie. Zasięg działalności robi wrażenie, niestety niewiele osób o tym wie. Poza tym Odra-Niemen łączy także pokolenia.

„W ramach Stowarzyszenia działają ludzie o różnym wieku z różnych miejscowości. W organizacji można spotkać uczniów, studentów, kadry akademickie, pracowników korporacji, emerytów oraz kombatantów” – komentuje Damian Fiet członek Stowarzyszenia. „Dlatego Odra-Niemen to organizacja międzypokoleniowa” – dodaje.

Teoretycznie podmiot zarejestrowano w 2002 roku, ale do 2009 nie był on aktywny. W 2009 roku wolontariusze stowarzyszenia wyjeżdżają na Białoruś, gdzie poznają panią płk Weronikę Sebastianowicz, która poprosiła o przygotowanie paczek dla ludności polskiej, zamieszkałej na Białorusi. Od tego momentu Odra-Niemen rozpoczyna swoje funkcjonowanie. Niemniej jaka była idea powstania organizacji? Powstało ono „dzięki bohaterom naszej wolności”. Przez to należy rozumieć tych, którym zawdzięczamy niepodległość Polski. Lista bohaterów jest bardzo długa, musimy cofnąć się aż do XIX wieku i powstańców listopadowych i styczniowych, następnie tych, którzy walczyli o niepodległość na początku XX wieku, dalej bohaterów II Wojny Światowej, Żołnierzy Wyklętych i działaczy opozycyjnych w latach 1945-1989. Jednak bazą wartości stowarzyszenia są postawy weteranów I i II Konspiracji.

„Współpracujemy i wspieramy weteranów z Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych. Opiekujemy się grupą Jaworzniaków, Sybiraków, ludzi Solidarności i Solidarności Walczącej. Działamy również dla Polaków poza granicami kraju” – mówił członek Odry-Niemen.


To właśnie dla tych osób funkcjonuje stowarzyszenie w celu popularyzacji wiedzy o bohaterach, ale także, aby nieść pomoc tym, którzy mają problemy np. poprzez paczki dla kombatantów lub Polaków zagranicą. Poza tym stowarzyszenie realizuje także liczne projekty krajowe i międzynarodowe na wielu płaszczyzną. Z kolei codzienna działalność opiera się głównie na odnawianiu miejsc pamięci w Polsce i za granicą, współpracy z Polakami na świecie oraz zbieraniu i archiwizowaniu materiałów od świadków historii.

Stowarzyszenie Odra-Niemen oparte jest na wolontariuszach. Kto może być jej członkiem? Każdy kto tylko kocha Polskę. Jak owa miłość może się objawiać? Np. poprzez pasjonowanie się polską historią, odkrywanie nowych miejsc, spotykanie nietuzinkowych ludzi, rozwijanie talentów i pasji i podróże. Odra-Niemen oparta jest na kilku filarach: Rodacy Bohaterom, Galeria Żywych Pamiątek, Polacy na świecie oraz Podróże z misją. Natomiast do sztandarowych projektów organizacji należą: Akcja ogólnopolska pt. Rodacy-Bohaterom, kwartalnik Odra-Niemen, Bohaterowie naszej wolności, Polonia i Polacy poza granicami, Dni Rotmistrza Pileckiego, Zaduszki, Centrum Aktywności Obywatelskiej i Wolontariatu, czy nawet drużyna sportowa Odra-Niemen.

Ponadto kierownictwo Odra-Niemen postawiło przed sobą jeden cel do zrealizowania – integracji środowisk patriotycznych. W związku z tym powstał pomysł budowy Federacji Patriotycznej. Spoiwem projektu ma być współpraca z licznymi środowiskami skupionymi wokół wspólnych wartości ideowych, patriotyzmu, opieki nad środowiskiem kombatanckim, edukacją historyczną. W 2019 roku odbyła się seria spotkań w tym zakresie m.in. na Mazowszu, w Małopolsce i  Wielkopolsce. Miejmy nadzieję, że działania w ramach tej inicjatywy pozwolą scalić środowiska patriotyczne w Polsce. Może to przyczynić się do stworzenia wielu inicjatyw z pożytkiem dla Polski i Polaków.

Tomasz Bojanowski

Źródła:

Strona główna

fot.pixabay

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Wesołych Świąt!

Aktualności

Kongres Sportu i Turystyki

Subscribe to our newsletter