Grant

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: commons.wikimedia.org

Fundusz Wyszehradzki stworzony został z myślą o rozwoju współpracy między państwami Grupy Wyszehradzkiej, tj. Polski, Czech, Węgier oraz Słowacji. Wsparciem objęte są wszelkie partnerstwa regionalne między NGO, organizacjami nonprofit, instytucjami publicznymi, gminami, firmami z sektora prywatnego oraz placówkami edukacyjnymi i instytutami badawczymi działających na terenie V4.

Obszary tematyczne projektów

Organizator nie narzuca formy ani treści projektów, lecz aby zostały zakwalifikowane, muszą dotyczyć przynajmniej jednego z głównych obszarów tematycznych: 

  • Kultura i wspólna tożsamość, 
  • Edukacja i budowanie potencjału, 
  • Innowacyjność, R&D, przedsiębiorczość
  • Wartości demokratyczne i media
  • Polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne
  • Rozwój regionalny, środowisko i turystyka
  • Rozwój Społeczny

Zatem nie istotne czy będzie to jeden większy event, cykl szkoleń czy nowy produkt. Ważne, aby projekt przyczynił się do nawiązania i utrzymania trwałej współpracy regionalnej, poprzez wzmocnienie poczucia przynależności do regionu, a także wpływał na optymalny rozwój transgraniczny.

Grupa Wyszehradzka (autor: CyberPhunk; Public domain, via Wikimedia Commons)

Wymagania

Poza tematyką, kolejnym warunkiem, jest wdrażanie projektu przez minimum 3 różne kraje z Grupy Wyszehradzkiej (włączając kraj zgłaszającego podmiotu). Oczywiście, możliwa jest współpraca wszystkich czterech krajów. Jednakże istnieje wyjątek od tej reguły. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne będą dwustronne projekty transgraniczne, zakładające realizację projektu przynoszącego konkretne, bezpośrednie korzyści dla obu stron. Oprócz wyżej wymienionych, dopuszczalne jest realizowanie projektów przez trzy państwa Grupy Wyszehradzkiej we współpracy z przynajmniej jedną organizacją z Bałkanów Zachodnich lub z krajów partnerskich z Europy Wschodniej. 

Pigułka informacji

W zależności od typu obranej współpracy, czas implementacji projektów różni się. „Klasyczna” forma współpracy, tj. kooperacja 3 różnych państw (3xV4) musi zamknąć się w przedziale 18 miesięcy. Podobnie w przypadku, gdy program realizowany będzie w ramach współpracy transgranicznej, czyli przez dwa państwa (2xV4) czy z udziałem trzech różnych państw oraz organizacji spoza Grupy Wyszehradzkiej, jak opisano powyżej (3xV4 + 1). W przypadku projektów realizowanych przez wszystkie cztery państwa (4xV4) czas na realizację projektów wynosi od 12 do 36 miesięcy.

Kwota dofinansowań, w zależności od rodzaju projektu wynosi do 6 tys. euro lub od 6 tys. euro. Opcja druga – dla grantów strategicznych 4XV4.

Nabór wniosków odbywa się trzy razy do roku i przeprowadzany jest za pomocą internetowego systemu. Terminy końcowe składania przypadają na 1 lutego, 1 czerwca i 1 października do godziny 23:59. Granty mogą pokryć nawet do 100% kosztów kwalifikowanych. Podmioty uprawnione do dofinansowania, mogą brać udział w maksymalnie dwóch różnych programach grantowych. Beneficjenci zobowiązani są bieżącego informowania organizatorów o przebiegu realizacji projektów – wszystko za pomocą strony internetowej.

Źródło: strona programugrant guidelines

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Młodzi na rynku pracy